Phim Tây Du Ký - Journey to the West (1986) | Vietsub Full HD

Tây Du Ký - Journey to the West (1986)]

Tây Du Ký - Journey to the West (1986)

Tây Du Ký - Journey to the West (1986)]

  • Tây Du Ký - Journey to the West (1986) NghienPhim.Net Tây Du Ký - Journey to the West (1986)
  • [stt/Hoàn tất (25/25)]
[stt/Hoàn tất (25/25)]
Tây Du Ký - Journey to the West Bộ phim Tây Du Ký đã quá nổi tiếng mà có lẽ trong số chúng ta ai cũng ít nhất 1 lần được xem, mặc dù có nhiều bộ Tây Du Ký nhưng bản 5 1986 do Trung Quốc sản xuất vẫn được coi là hay nhất, và vai Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng đóng là 1 hình mẫu của nhân vật này, mãi cho đến nay vẫn ko có 1 diễn viên nào có thể vượt qua được về tài diễn xuất (từ cái nháy mắt đến nhảy nhót của Ngộ Không ...)
"Tây Du Kí" kể về chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh phò Đường Tăng sang Tây Trúc (Ấn Độ ở về phía tây Trung Quốc). Đường đi gặp bao trắc trở, gian nan trắc trở, tổng cộng gặp đến 81 nạn, cuối cùng cũng đều vượt qua đến được xứ sở Phật tổ, mang kinh Phật về truyền bá ở phương Đông.
Dưới đây là danh sách 25 tập phim Tây Du Ký phần 1:
1. Hầu vương sơ vấn thế: Tôn Ngộ Không theo học phép Bồ Đề sư tổ
2. Quan phong Bật Mã Ôn: Tôn Ngộ Không náo loạn Long cung..., được phong Bật Mã Ôn
3. Đại Thánh náo thiên cung: Tôn Ngộ Không - Tề Thiên Đại Thánh náo Thiên cung
4. Giam cầm Ngũ Hành Sơn: Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ giam cầm dưới núi Ngũ Hành, Đường Tăng thỉnh kinh
5. Hầu vương hộ Đường Tăng: Ngộ Không, Bạch Mã hộ giá Đường Tăng
6. Họa khởi Quan Âm viện: Tôn Ngộ Không và Quan Âm thu phục Hắc Hùng Tinh trộm cà sa
7. Kế thu Trư Bát Giới: Thu phục Trư Bát Giới tại Cao Lão trang
8. Khảm đường gặp tam tai: gặp nạn Hoàng Phong động, thu phục Sa Tăng, các Bồ Tát thử lòng Trư Bát Giới
9. Thâu ngật nhân sâm quả: Tôn Ngộ Không trộm nhân sâm tại quán Trấn Nguyên đại tiên
10. Tam đả Bạch Cốt tinh: Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh và bị đuổi về núi Hoa Quả
11. Trí kích Mĩ Hầu vương: Ngộ Không trở lại thu phục Hoàng Bào quái tại Bảo Tượng quốc
12. Đoạt bảo Liên Hoa động: trừ yêu quái Kim Giác và Ngân Giác
13. Trừ yêu Ô Kê quốc: trừ yêu đạo tại Ô Kê quốc, cứu sống quốc vương Ô Kê
14. Đại chiến Hồng Hài Nhi: Quan Âm hỗ trợ thầy trò Đường Tăng thu phục Hồng Hài Nhi
15. Đấu phép hạ tam quái: tại Xa Trì quốc, Ngộ Không đấu phép ba yêu quái lốt đạo sĩ
16. Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc: Đường Tăng qua Tây Lương nữ quốc, trừ bọ cạp tinh
17. Tam điệu Tì Bà phiến: thầy trò qua Hỏa Diệm Sơn, thu phục Ngưu Ma Vương
18. Tảo tháp biện kì oan: qua Sái Trại quốc, Bạch Mã giúp thu phục Cửu Đầu Trùng
19. Ngộ nhập Tiểu Lôi Âm: thầy trò gặp Hạnh Tiên, gặp yêu quái Hoàng Mi
20. Tôn hầu xảo hành y: Tôn Ngộ Không thu phục quái Trại Thái Tuế tại Châu Tử quốc
21. Rơi nhầm Bàn Tơ động: thầy trò gặp bảy nhện tinh và Đa Mục quái
22. Tứ thám vô đáy động: thầy trò gặp nạn tại động không đáy, thu phục Bạch Thử tinh
23. Truyền nghệ Ngọc Hoa Châu: đến Ngọc Hoa châu, và thu phục Cửu Linh nguyên thánh
24. Thiên Trúc thâu Ngọc Thố: đến Thiên Trúc quốc, thu phục Ngọc thố tinh
25. Ba thăng Cực lạc thiên: thầy trò bái yết Phật Tổ và về đất Đường
Chọn tập [Tập 25 - End|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-25-End/IWZ9DFFZ.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-24/IWZ9DFFU.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-23/IWZ9DFFO.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-22/IWZ9DFFW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-21/IWZ9DFFI.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-20/IWZ9DFEF.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-19/IWZ9DFF0.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-18/IWZ9DFEE.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-17/IWZ9DFED.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-16/IWZ9DFEC.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-15/IWZ9DFEB.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-14/IWZ9DFEA.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-13/IWZ9DFE9.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-12/IWZ9DFE8.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-11/IWZ9DFE7.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-10/IWZ9DFE6.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-9/IWZ9DFEZ.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-8/IWZ9DFEU.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-7/IWZ9DFEO.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-6/IWZ9DFEW.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-5/IWZ9DFEI.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-4/IWZ9DFE0.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-3/IWZ9DFDF.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-2/IWZ9DFDC.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-1-Tap-1/IWZ9DFDA.html]
Tây Du Ký - Journey to the West (1986)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X