Phim Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2) | Vietsub Full HD

Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2)]

Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2)

Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2)]

  • Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2) NghienPhim.Net Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2)
  • [stt/Hoàn tất (16/16)]
[stt/Hoàn tất (16/16)]
Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2) Phần 2 phim Tây Du Kí được sản xuất 5 1998 - 1999, phát sóng 5 2000, gồm 16 tập, bổ sung cho những chuyện trên đường Tây du mà phần I chưa kể hết. Phim lấy bối cảnh thầy trò Đường Tăng trở về Trường An, Đông Thổ Đại Đường và lần lượt kể lại những trắc trở trên đường đi cho vua Đường Thái Tông nghe. Hình ảnh minh họa cho lời kể chính là những tập phim "bổ khuyết" cho phần 1.
Dưới đây là danh sách 16 tập phim Tây Du Ký phần 2:
1. Hiểm độ Thông Thiên hà: thầy trò gặp nạn sông Thông Thiên
2. Sư đồ sanh nhị tâm: thu phục Linh Cảm đại vương, Ngộ Không trừ cướp
3. Chân giả Mĩ Hầu Vương: nạn Ngộ Không thật giả
4. Thụ trở Sư Đà Lĩnh: thầy trò gặp nạn Thanh Sư
5. Ngộ Tiên Khổng Tước đài: yêu Thanh Sư, Bạch Tượng hại thầy trò
6. Như Lai thu Đại Bàng: Phật Tổ trừ yêu Đại Bàng, thoát nạn tiên Khổng Tước
7. Tình đoạn Hắc Thủy Hà: Ma Ngang thái tử giúp trừ Đà Long
8. Thu Phục Thanh Ngưu quái: Thác Tháp Lý thiên vương và Na Tra giúp trừ Thanh Ngưu quái
9. Kỳ vũ Phụng Tiên quận: Thanh Ngưu bị Thái Thượng Lão Quân bắt, giúp trừ hạn quận Phụng Tiên
10. Đại náo Phị Hương điện: Ngọc Đế phải làm mưa quận Phụng Tiên
11. Tuyệt vực biến thông đồ: trừ Mãng Xà tinh, gặp nạn Báo Tử tinh
12. Lệ tẩy Ấn Vụ Sơn: trừ Báo Tử tinh, qua Tỉ Khâu quốc
13. Cứu nạn Tiểu Nhi Thành: gặp Hồ Li Tinh ở Tỉ Khâu quốc
14. Tập đạo Bồ Đề Vực: thầy trò gặp Khấu viên ngoại huyện Địa Linh
15. Hoàn hồn khấu thiện nhân: cứu Khấu viên ngoại
16. Quan đăng Kim Bình phủ: Tây Hải long công chúa giúp thu phục ba Tê Ngưu tinh
Chọn tập [Tập 16 - End|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-16-End/IWZ9EDC8.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-15/IWZ9EDC7.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-14/IWZ9EDC6.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-13/IWZ9EDCZ.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-12/IWZ9EDCU.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-11/IWZ9EDCO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-10/IWZ9EDCI.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-9/IWZ9EDCW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-8/IWZ9EDC0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-7/IWZ9EDBF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-6/IWZ9EDBE.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-5/IWZ9EDBD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-4/IWZ9EDBC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-3/IWZ9EDBB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-2/IWZ9EDBU.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tay-Du-Ky-1986-Phan-2-Tap-1/IWZ9EDBO.html]
Tây Du Ký (Phần 2) - Journey to the West (Season 2)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X