Phim Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004) | Vietsub Full HD

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)]

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)

Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)]

  • Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004) NghienPhim.Net Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)
  • [stt/Hoàn tất (40/40)]
[stt/Hoàn tất (40/40)]
Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004) Phim Tiếu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết nói về 2 chàng trai là 2 anh em song sinh, cha mẹ của chúng bị kẻ khác hận tình mà giết hại, sau đó kẻ giết hại cha mẹ chúng lại bắt đi 2 đửa nhỏ với mưu đồ trả thù tàn độc là cho anh em Một nhà giết hại lẫn nhau. Khi 2 anh em trưởng thành, mỗi người là Một tính cách rất khác xa nhau. Tiểu Ngư Nhi tính tình rất vui vẻ, hoạt bát và rất lanh trí, còn Hoa Vô Khuyết là Một chàng trai hào hoa, bề ngoài hơn người cộng với võ nghệ khó ai địch nổi.

Một ngày kia 2 anh em họ tương phùng nhưng cả 2 đều không biết người kia là anh em của mình. Những tưởng 2 người họ sẽ biết được thân thế của nhau nhưng Một âm muu vạch ra khiến cho huynh đệ tương tàn. Nhưng sau cùng âm mưu cũng bại lộ, và 2 anh em đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh bại kẻ thù để trả thù cho những người đã mất.
Chọn tập [Tập 40 - End|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-40-End/IWZ9BFEB.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-39/IWZ9BFEA.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-38/IWZ9BFE9.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-37/IWZ9BFE8.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-36/IWZ9BFE7.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-35/IWZ9BFE6.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-34/IWZ9BFEZ.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-33/IWZ9BFEU.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-32/IWZ9BFEO.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-31/IWZ9BFEW.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-30/IWZ9BFEI.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-29/IWZ9BFE0.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-28/IWZ9BFDF.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-27/IWZ9BFDE.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-26/IWZ9BFDD.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-25/IWZ9BFDC.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-24/IWZ9BFDB.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-23/IWZ9BFDA.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-22/IWZ9BFD9.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-21/IWZ9BFD8.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-20/IWZ9BFD7.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-19/IWZ9BFD6.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-18/IWZ9BFDZ.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-17/IWZ9BFDU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-16/IWZ9BFDO.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-15/IWZ9BFDW.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-14/IWZ9BFDI.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-13/IWZ9BFD0.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-12/IWZ9BFCF.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-11/IWZ9BFCE.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-10/IWZ9BFCD.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-9/IWZ9BFCC.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-8/IWZ9BFCB.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-7/IWZ9BFCA.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-6/IWZ9BFC9.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-5/IWZ9BFC8.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-4/IWZ9BFC7.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-3/IWZ9BFC6.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-2/IWZ9BFCZ.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tieu-Ngu-Nhi-Va-Hoa-Vo-Khuyet-Tap-1/IWZ9BFCU.html]
Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết - The Handsome Siblings (2004)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X