Phim Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006) | Vietsub Full HD

Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)]

Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)

Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)]

  • Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006) NghienPhim.Net Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)
  • [stt/Hoàn tất (41/41)]
[stt/Hoàn tất (41/41)]
Thần điêu đại hiệp (Thần điêu hiệp lữ) - The Return of the Condor Heroes Phim Thần điêu đại hiệp 2006 là phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung, còn có tên khác là Thần Điêu đại hiệp. Thần điêu hiệp lữ là phần 2 trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc. Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống.

Câu chuyện xoay quanh tình yêu của 2 nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường.
Chọn tập [Tập 41 - END|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-41-END/IWZ9DWC0.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-40/IWZ9DWBF.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-39/IWZ9DWBE.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-38/IWZ9DWBD.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-37/IWZ9DWBC.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-36/IWZ9DWBB.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-35/IWZ9DWBA.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-34/IWZ9DWB9.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-33/IWZ9DWB8.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-32/IWZ9DWB7.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-31/IWZ9DWB6.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-30/IWZ9DWBZ.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-29/IWZ9DWBU.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-28/IWZ9DWBO.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-27/IWZ9DWBW.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-26/IWZ9DWBI.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-25/IWZ9DWB0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-24/IWZ9DWAF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-23/IWZ9DW90.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-22/IWZ9DW8E.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-21/IWZ9DW8D.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-20/IWZ9DW8C.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-19/IWZ9DW8B.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-18/IWZ9DW8A.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-17/IWZ9DW89.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-16/IWZ9DW88.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-15/IWZ9DW87.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-14/IWZ9DW86.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-13/IWZ9DW8Z.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-12/IWZ9DW8U.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-11/IWZ9DW8O.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-10/IWZ9DW8W.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-9/IWZ9DW8I.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-8/IWZ9DW80.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-7/IWZ9DW7E.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-6/IWZ9DW7D.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-5/IWZ9DW7C.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-4/IWZ9DW7B.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-3/IWZ9DW7A.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-2/IWZ9DW79.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Than-Dieu-Dai-Hiep-2006-Tap-1/IWZ9DW78.html]
Thần điêu đại hiệp - The Return of the Condor Heroes (2006)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X