Phim Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes | Vietsub Full HD

Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes]

Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes

Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes]

  • Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes NghienPhim.Net Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes
  • [stt/Hoàn tất (50/50)]
[stt/Hoàn tất (50/50)]
Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes Phim Tân Anh hùng xạ điêu 2008 xảy ra vào thời Tống (960-1279) khi người Nữ Chân bắt đầu tấn công bắc Trung Quốc. Phần đầu của tiểu thuyết xoay quanh tình quý khách giữa Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên, 2 tay hiệp sĩ đã anh dũng chiến đấu chống sự tàn bạo của quân Kim. Mối quan hệ của 2 gia đình khắn khít đến nỗi họ thề ước là khi con họ lớn lên, chúng sẽ kết thành huynh đệ hoặc kết nghĩa phu thê.

Phần 2 của câu chuyện tập trung vào những gian nan đau khổ mà cả 2 trải qua. Quách Tĩnh, con của Quách Khiếu Thiên lớn lên ở Mông Cổ, dưới sự bảo vệ của Thành Cát Tư Hãn. Dương Khang mặt khác lớn lên là hoàng thân của nhà Kim.

Tân Anh Hùng Xạ Điêu đúng như đạo diễn từng công bố là sẽ có những điều rất mới và chỉ có trong bản phim 2008. Những sự thay đổi so với nguyên tác đã gây ra khá nhiều tranh cãi ở khán giả cũng như giới chuyên môn.
Vietsub [Tập 40 - END|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-40-END/IWZBBBI6.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-39/IWZBBBIO.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-38/IWZBBBI0.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-37/IWZBBB0F.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-36/IWZBBB0D.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-35/IWZBBB0C.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-34/IWZBBB08.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-33/IWZBBAUO.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-32/IWZBBAUW.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-31/IWZBBAU0.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-30/IWZBBAOD.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-29/IWZBBAOB.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-28/IWZBBAOA.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-27/IWZBBAO9.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-26/IWZBBAO8.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-25/IWZBBAOZ.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-24/IWZBBAOU.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-23/IWZBBAOO.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-22/IWZBBAOW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-21/IWZBBAO0.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-20/IWZBBAWE.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-19/IWZBBAWB.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-17/IWZBBAW8.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-18/IWZBBAWO.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-16/IWZBB9BB.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-15/IWZBB9BA.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-14/IWZBB9B9.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-13/IWZBB9B8.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-12/IWZBB9B7.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-11/IWZBB9B6.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-10/IWZBB9BZ.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-9/IWZBB9BU.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-8/IWZBB9AD.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-7/IWZBB9A9.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-6/IWZBB9A8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-5/IWZBB9A6.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-4/IWZBB996.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-3/IWZBB99Z.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-2/IWZBB99U.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-1/IWZBB99W.html]
Lồng Tiếng [Tập 40 - END|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-40-END/IWZBB96W.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-39/IWZBB96I.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-38/IWZBB960.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-37/IWZBB7D8.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-36/IWZBB7D6.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-35/IWZBB7CE.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-34/IWZBB7CD.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-33/IWZBB7CC.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-32/IWZBB7CB.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-31/IWZBB7C9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-30/IWZBB7C8.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-29/IWZBB7C7.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-28/IWZBB7C6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-27/IWZBB7CZ.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-26/IWZBB7CU.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-25/IWZBB7CO.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-24/IWZBB7C0.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-23/IWZBB7B9.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-22/IWZBB7B6.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-21/IWZBB7BZ.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-20/IWZBB7BO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-19/IWZBB7BW.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-18/IWZBB7BI.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-17/IWZBB7B0.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-16/IWZBB7AF.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-15/IWZBB7AE.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-14/IWZBB7AD.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-13/IWZBB7AC.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-12/IWZBB7AB.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-11/IWZBB7A9.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-10/IWZBB7A8.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-9/IWZBB7A7.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-8/IWZBB7A6.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-7/IWZBB7AZ.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-6/IWZBB7AU.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-5/IWZBB7AO.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-4/IWZBB7AW.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-3/IWZBB798.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-2/IWZBB79O.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Xa-Dieu-2008-Tap-1/IWZBB78F.html]
Tân Anh hùng xạ điêu 2008 - Legend of the Condor Heroes

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X