Phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008) | Vietsub Full HD

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008)]

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008)

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008)]

  • Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008) NghienPhim.Net Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008)
  • [stt/Hoàn tất (23/23)]
[stt/Hoàn tất (23/23)]
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four 2008 Phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ kể về Gia Cát Chính Ngã khát khao nắm quyền Thần bộ tư để chỉnh đốn pháp kỷ,nhưng gặp phải cản trở bởi gian thần Thái Kinh. Sau này Gia Cát Chính Ngã phá được 1 vụ án giết người liên hoàn, vua Tống Huy Tông liền chấp nhận cho anh thống lĩnh Thần bộ tư, chiêu mộ anh tài trong thiên hạ, trong đó: Lãnh Huyết, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Vô Tình là những người trẻ nổi bật, được xưng gọi là “Tứ đại danh bổ”, nhận nhiệm vụ bảo vệ giang sơn...
Server 1 [Tập 01 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntNmRORzdGV3NKMU0/view] [Tập 02 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntTHlBaTBGa3pqS2M/view] [Tập 03 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntSnh6U2RPMDdBSFk/view] [Tập 04 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntTmRhOEFfWHcxU3M/view] [Tập 05 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntRW5wVTNmWDVHYVk/view] [Tập 06 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntS3ZZZ1VIM3psVmc/view] [Tập 07 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntWlYxeGJGaWR1dHc/view] [Tập 08 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntQWVIZGgwcXFjbFk/view] [Tập 09 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntZ08xTEZLTE9maHc/view] [Tập 10 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntRU5pSHNlekZUbVk/view] [Tập 11 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntVllFNnNQV1c2UHc/view] [Tập 12 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntZ1NRM3ZNOThrOE0/view] [Tập 13 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntLWVrM214R194a1E/view] [Tập 14 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntMEVXQ3VEdG5aSVU/view] [Tập 15 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntY012RjNrLWF3czQ/view] [Tập 16 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntMHBVWmNUVnpXT0E/view] [Tập 17 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntZUFXMGs3REpMakE/view] [Tập 18 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntYnM0NWtZY3FOWG8/view] [Tập 19 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntV1N2REFmNkpZQWc/view] [Tập 20 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntSFphUndUOFk3ems/view] [Tập 21 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntd1lXck5ydTNpeXc/view] [Tập 22 *https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntTGdMZFVNdFF4Z2M/view] [Tập 23 - END*https://drive.google.com/file/d/0B_789FJng_ntaTVCMHhZbW5BOXc/view]
Server 2 [Tập 23 - End|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-23-End/IWZ9BDAE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-22/IWZ9BDAD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-21/IWZ9BDAC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-20/IWZ9BDAB.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-19/IWZ9BDAA.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-18/IWZ9BDA9.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-17/IWZ9BDA8.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-16/IWZ9BDA7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-15/IWZ9BDA6.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-14/IWZ9BDAZ.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-13/IWZ9BDAU.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-12/IWZ9BDAO.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-11/IWZ9BDAW.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-10/IWZ9BDAI.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-9/IWZ9BDA0.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-8/IWZA0IOZ.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-7/IWZ9BD9F.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-6/IWZ9BD9E.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-5/IWZ9BD9D.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-4/IWZ9BD9C.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-3/IWZ9BD9B.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-2/IWZ9BD9A.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-Tap-1/IWZ9BD99.html]
Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ - The Four (2008)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X