Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009) | Vietsub Full HD

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009)]

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009)

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009)]

  • Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009) NghienPhim.Net Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009)
  • [stt/Hoàn tất (37/37)]
[stt/Hoàn tất (37/37)]
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III Phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 là phần tiếp theo của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Câu chuyện bắt đầu vào 50 5 trước của Tiên Kiếm Kỳ Kiệp phần đầu. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian ..... 2000 5 trước ....

Thần Tướng Trấn Yêu tên là Phi Bồng trên thần giới, Phi Bồng là thần với sức mạnh vô địch ko có đối thủ nên rất buồn chán. Lúc này ở Ma giới suất hiện Ma Tôn Trùng Lâu. Hai người có sức mạnh ngang ngửa nhau nên rất kính trọng lẫn nhau vì để thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu này Phi Bồng Cùng ma tôn Trùng Lâu Đã rời khỏi cổng tiên giới đánh 1 trận vs Ma Tôn , cho nên Thần Giới phái binh tới bắt Phi Bồng, Kiếm Phi Bồng bị rớt xuống nhân gian, biến thành Thục Sơn Trấn Yêu Kiếm, rồi trải qua nhiều kiếp luân hồi.Người quản lý Thần Thụ (cây thần) là Tịch Dao vốn yêu thầm Phi Bồng, sau khi Phi Bồng xuống nhân gian, nàng liền sử dụng quả của Thần Thụ chế thành nữ tử là Tuyết Kiến đầu nhập nhân gian....
Chọn tập [Tập 37 - End|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-37-End/IWZ9COF7.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-36/IWZ9COF6.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-35/IWZ9COFZ.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-34/IWZ9COBC.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-33/IWZ9COBB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-32/IWZ9COBA.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-31/IWZ9COB9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-30/IWZ9CO6F.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-29/IWZ9CO6E.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-28/IWZ9CO6D.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-27/IWZ9CO6C.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-26/IWZ9CO6B.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-25/IWZ9CO6A.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-24/IWZ9CWFU.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-23/IWZ9CWFO.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-22/IWZ9CWFW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-21/IWZ9CWFI.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-20/IWZ9CWI0.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-19/IWZ9CW0E.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-18/IWZ9CW0D.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-17/IWZ9CW0C.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-16/IWZ9CW0A.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-15/IWZ9CW09.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-14/IWZ9CIBB.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-13/IWZ9CIBA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-12/IWZ9CIB9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-11/IWZ9CIB8.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-10/IWZ9CI7F.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-9/IWZ9CI7E.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-8/IWZ9CI7D.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-7/IWZ9CI7C.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-6/IWZ9CI7B.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-5/IWZ9CI7A.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-4/IWZ9CI79.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-3/IWZ9CI78.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-2/IWZ9CI77.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tien-Kiem-Ky-Hiep-III-Tap-1/IWZ9CI76.html]
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 - Chinese Paladin III (2009)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X