Phim Đao Ngữ - Katanagatari (2010) | Vietsub Full HD

Đao Ngữ - Katanagatari (2010)]

Đao Ngữ - Katanagatari (2010)

Đao Ngữ - Katanagatari (2010)]

  • Đao Ngữ - Katanagatari (2010) NghienPhim.Net Đao Ngữ - Katanagatari (2010)
  • [stt/Hoàn tất (12/12)]
[stt/Hoàn tất (12/12)]
Katanagatari - Đao Ngữ Phim Katanagatari - Đao Ngữ kể về Kỳ mưu sĩ Togame tới 1 hòn đảo hoang để cầu Yasuri Mutsue – đệ lục đương gia của Hư Đao Lưu giúp sức. Nhưng Mutsue đã chết, thay vào đó cô gặp được Yasuri Shichika – con trai của Mutsue. Từ đó 2 người bắt đầu chuyến hành trình định mệnh đi khắp đất nước Nhật Bản để tìm 12 thanh biến thể đao của thợ rèn nổi tiếng Shichizaki thời Chiến quốc.
Chọn tập [Tập 12 - END - Đệ Thập Nhị Đao: Viêm Đao 'Súng'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-END-De-Thap-Nhi-Dao-Viem-Dao-Sung-/IWZACACF.html] [Tập 11 - Đệ Thập Nhất Đao: Độc Đao 'Độ'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Thap-Nhat-Dao-Doc-Dao-Do-/IWZACACE.html] [Tập 10 - Đệ Thập Đao: Thành Đao 'Thuyên'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Thap-Dao-Thanh-Dao-Thuyen-/IWZACWZ0.html] [Tập 9 - Đệ Cửu Đao: Vương Đao 'Cưa'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Cuu-Dao-Vuong-Dao-Cua-/IWZABF0I.html] [Tập 8 - Đệ Bát Đao: Vi Đao 'Sai'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Bat-Dao-Vi-Dao-Sai-/IWZAACID.html] [Tập 7 - Đệ Thất Đao: Ác Đao 'Á'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-That-Dao-Ac-Dao-A-/IWZAACIC.html] [Tập 6 - Đệ Lục Đao: Song Đao 'Chuy'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Luc-Dao-Song-Dao-Chuy-/IWZAACIB.html] [Tập 5 - Đệ Ngũ Đao: Tặc Đao 'Khải'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Ngu-Dao-Tac-Dao-Khai-/IWZAACIA.html] [Tập 4 - Đệ Tứ Đao: Bạc Đao 'Châm'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Tu-Dao-Bac-Dao-Cham-/IWZAABC8.html] [Tập 3 - Đệ Tam Đao: Thiên Đao 'Sát'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Tam-Dao-Thien-Dao-Sat-/IWZAABAO.html] [Tập 2 - Đệ Nhị Đao: Trảm Đao 'Độn'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Nhi-Dao-Tram-Dao-Don-/IWZAAB9B.html] [Tập 1 - Đệ Nhất Đao: Tuyệt Đao 'Bào'|http://tv.zing.vn/video/Katanagatari-Dao-Ngu-De-Nhat-Dao-Tuyet-Dao-Bao-/IWZAAB99.html]
Đao Ngữ - Katanagatari (2010)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X