Phim Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011) | Vietsub Full HD

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)]

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)

Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)]

  • Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011) NghienPhim.Net Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)
  • [stt/Hoàn tất (40/40)]
[stt/Hoàn tất (40/40)]
Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart Phim Bộ Bộ Kinh Tâm kể về câu chuyện của Một nữ nhân viên văn phòng ở thành phố lớn. Một lần do bị tai nạn đã khiến cho sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và nhập vào xác của Một bé gái mười III tuổi Mã Nhĩ Thái Nhược Hy ở triều đại nhà Thanh những Năm cuối thời Khang Hy. Mặc dù cô biết mình không nên tham gia vào âm mưu tranh ngôi báu trong cung đình, cô vô tình biến thành Một con rối trong cuộc đấu tranh bởi vì không thể không yêu Một ai đó và những người khác đến với tình yêu của cô. Credit: dienanh.net
Vietsub [Tập 40 - End|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-40-End/IWZ9ZE6F.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-39/IWZ9ZE6E.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-38/IWZ9ZE6D.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-37/IWZ9ZE6C.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-36/IWZ9ZE6B.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-35/IWZ9ZE6A.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-34/IWZ9ZE69.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-33/IWZ9ZE68.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-32/IWZ9ZE67.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-31/IWZ9ZE66.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-30/IWZ9ZE6Z.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-29/IWZ9ZE6U.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-28/IWZ9ZE6O.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-25/IWZ9ZE6W.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-26/IWZ9ZE6I.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-25/IWZ9ZE60.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-24/IWZ9ZEZF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-23/IWZ9ZEZE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-22/IWZ9ZEZD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-21/IWZ9ZEZC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-20/IWZ9ZEZB.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-19/IWZ9ZEZA.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-18/IWZ9ZEZ9.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-17/IWZ9ZEWF.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-16/IWZ9ZEWE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-15/IWZ9ZEWD.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-14/IWZ9ZEWC.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-13/IWZ9ZEWB.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-12/IWZ9ZEWA.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-11/IWZ9ZEW9.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-10/IWZ9ZEW8.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-9/IWZ9ZEW7.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-8/IWZ9ZEW6.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-7/IWZ9ZEO0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-6/IWZ9ZEWZ.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-5/IWZ9ZEO7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-4/IWZ9ZEWU.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-3/IWZ9ZEWO.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-2/IWZ9ZEWW.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-1/IWZ9ZEWI.html]
Thuyết Minh [Tập 40 - END|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-40-END/IWZ9DBWA.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-39/IWZ9DBW9.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-38/IWZ9DBW8.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-37/IWZ9DBW7.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-36/IWZ9DBW6.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-35/IWZ9DBWZ.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-34/IWZ9DBWU.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-33/IWZ9DBWO.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-32/IWZ9DBWW.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-31/IWZ9DBWI.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-30/IWZ9DBW0.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-29/IWZ9DBIF.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-28/IWZ9DBIE.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-27/IWZ9DBID.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-26/IWZ9DBIC.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-25/IWZ9DBIB.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-24/IWZ9DBIA.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-23/IWZ9DBI9.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-22/IWZ9DBI8.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-20/IWZ9DBI7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-21/IWZ9DBI6.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-19/IWZ9DA8I.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-18/IWZ9DA80.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-17/IWZ9DA7F.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-16/IWZ9DA7E.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-15/IWZ9DA8O.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-14/IWZ9DA8W.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-13/IWZ9DA7A.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-12/IWZ9DA79.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-11/IWZ9DA78.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-10/IWZ9DA77.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-9/IWZ9DA76.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-8/IWZ9DA7U.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-7/IWZ9DA7O.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-6/IWZ9DA7W.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-5/IWZ9DA7I.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-4/IWZ9DA70.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-3/IWZ9DA6E.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-2/IWZ9DA6D.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Bo-Bo-Kinh-Tam-Tap-1/IWZ9DA6C.html]
Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X