Phim Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011) | Vietsub Full HD

Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011)]

Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011)

Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011)]

  • Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011) NghienPhim.Net Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011)
  • [stt/Hoàn tất (44/44)]
[stt/Hoàn tất (44/44)]
Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011) Phim Khuynh Thế Hoàng Phi kể về Thời Ngũ Đại thập quốc, chiến tranh liên miên, thế sự nhiễu loạn, nạn giặc cướp nổi lên như ong. Mã Phức Nhã (Lâm Tâm Như) là công chúa Sở quốc được vua cha yêu chiều, lại có bàn tay và trái tim vàng, nguyện làm thầy thuốc cứu nhân độ thế. Trong thời buổi loạn lạc, người người đều tìm cách giết nhau, nàng lại Một lòng nghĩ tới chuyện cứu người. Tiếng thơm về lòng nhân đức của Phức Nhã khiến hoàng đế Bắc Hán là Liên Thành (Hoắc Kiến Hoa) để ý tới nàng, chàng lại phải lòng nàng khi nhìn thấy nàng múa điệu Phượng Vũ Cửu Thiên trên đại điện, nên càng muốn cầu thân.

Phức Nhã can đảm từ chối, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đêm đó hoàng thúc Mã Nghi Phương âm thầm tạo phản, chính tay hắn đã đâm mấy nhát đao vào người phụ hoàng nàng, trước mắt nàng chỉ là Một màu máu, máu của phụ hoàng. Người con gái chỉ trong Một đêm mất nước đó đã thề, nàng phải phục quốc, vì cha mẹ mà trả mối huyết thù sâu tựa biển này. Hãy xem người con gái yếu đuối, ko có gì trong tay đó làm thế nào để phục quốc? Xem Mã Phức Nhã trong quá trình phục quốc, cùng quân vương II nước là Kì Hữu (Nghiêm Khoan) và Liên Thành trao đổi lợi ích, cùng nảy sinh tình cảm.

Xem Phức Nhã làm sao vượt qua mọi khổ nạn, do đường tỷ Tương Vân (Hồng Tiểu Linh) vì đố kị với nàng mà muốn bức nàng vào chỗ chết? Xem Phức Nhã từ Một công chúa biến thành hoàng phi khuynh quốc khuynh thành, trường tồn cùng tuế nguyệt...
Chọn tập [Tập 44 - End|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-44-End/IWZ9C8WU.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-43/IWZ9C8WO.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-42/IWZ9C8WW.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-41/IWZ9C8WI.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-40/IWZ9C7B9.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-39/IWZ9C7B8.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-38/IWZ9C7BZ.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-37/IWZ9C7BU.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-36/IWZ9C7BO.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-35/IWZ9C7BW.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-34/IWZ9C7BI.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-33/IWZ9C7B0.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-32/IWZ9C7AF.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-31/IWZ9C7AE.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-30/IWZ9C6C9.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-29/IWZ9C6C8.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-28/IWZ9C6C7.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-27/IWZ9C6C6.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-26/IWZ9C6CZ.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-25/IWZ9C6CU.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-24/IWZ9C6D6.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-23/IWZ9C6DZ.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-22/IWZ9C6DU.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-21/IWZ9C6DO.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-20/IWZ9C6I6.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-19/IWZ9C6IZ.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-18/IWZ9CZW7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-17/IWZ9C6IU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-16/IWZ9CZW6.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-15/IWZ9CZWZ.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-14/IWZ9CZWU.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-13/IWZ9CZWO.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-12/IWZ9CZWW.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-11/IWZ9CZWI.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-10/IWZ9CU87.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-9/IWZ9CU86.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-8/IWZ9CU88.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-7/IWZ9CU8Z.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-6/IWZ9CU8U.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-5/IWZ9CU8O.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-4/IWZ9CU8W.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-3/IWZ9CU8I.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-2/IWZ9CU80.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Khuynh-The-Hoang-Phi-Tap-1/IWZ9CU7F.html]
Khuynh Thế Hoàng Phi - The Glamorous Imperial Concubine (2011)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X