Phim Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011) | Vietsub Full HD

Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011)]

Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011)

Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011)]

  • Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011) NghienPhim.Net Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011)
  • [stt/Hoàn tất (60/60)]
[stt/Hoàn tất (60/60)]
Tân Tây du ký - Jouney to the West Bộ phim Tân Tây du ký 2011 là quá trình thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng từ Đại lý xa xôi tới Tây Thiên Đất Phật, trên con đường thỉnh kinh gian khổ đó 4 thầy trò phải đối mặt với bao nhiêu tai ương, quỉ yêu truy đuổi vì món thịt Đường Tăng trường sinh bất tử. Nhưng trên hết vẫn là lòng yêu thương từ bi bác ái của nhà Phật đã được Đạo diễn khắc họa thật sinh động trong tác phẩm bằng hình này...

Tây du ký 2011 là bộ phim truyền hình được làm dựa theo bộ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của tác giả Ngô Thừa Ân, do Trương Kỷ Trung sản xuất, đạo diễn Trương Kiến Á.

Tạo hình những nhân vật trong phim như Tôn Ngộ Không có dáng dấp giống người, Trư Bát Giới là con heo mập có răng nanh, Sa Ngộ Tĩnh thân cao lớn tới 1.95m, thực tế đều dựa theo nguyên tác miêu tả để thực hiện. Tuy nhiên do bộ Tây du ký trước đó đã gây lý tưởng quá sâu đậm trong lòng khán giả, vì vậy việc bám sát nguyên tác đã khiến nhiều khán giả hâm mộ Tây du ký bất mãn ...
Chọn tập [Tập 60 - End|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-60-End/IWZ9A8EZ.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-59/IWZ9A8EU.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-58/IWZ9A8EO.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-57/IWZ9A8EI.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-56/IWZ9A8E0.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-55/IWZ9A8DE.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-54/IWZ9A8DD.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-53/IWZ9A8DC.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-52/IWZ9A8DB.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-51/IWZ9A8DF.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-50/IWZ9A8DA.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-49/IWZ9A8D9.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-48/IWZ9A8D8.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-47/IWZ9A8D7.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-46/IWZ9A8D6.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-45/IWZ9A8DZ.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-44/IWZ9A8DO.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-43/IWZ9A8DW.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-42/IWZ9A8DI.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-41/IWZ9A8D0.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-40/IWZ9A86F.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-39/IWZ9A86E.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-38/IWZ9A86D.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-37/IWZ9A86C.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-36/IWZ9A86B.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-35/IWZ9A86A.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-34/IWZ9A868.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-33/IWZ9A869.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-32/IWZ9A867.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-31/IWZ9A866.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-30/IWZ9A86Z.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-29/IWZ9A86U.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-28/IWZ9A86W.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-27/IWZ9A86I.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-26/IWZ9A860.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-25/IWZ9A8ZF.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-24/IWZ9A8ZE.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-23/IWZ9A8ZD.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-22/IWZ9A68W.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-21/IWZ9A68I.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-20/IWZ9A680.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-19/IWZ9A67F.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-18/IWZ9A67E.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-17/IWZ9A67D.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-16/IWZ9A67C.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-15/IWZ9A67B.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-14/IWZ9A67A.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-13/IWZ9A679.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-12/IWZ9A678.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-11/IWZ9A677.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-10/IWZ9A6UD.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-9/IWZ9A6UC.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-8/IWZ9A6UB.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-7/IWZ9A6UA.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-6/IWZ9A6U9.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-5/IWZ9AZDC.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-4/IWZ9AZDB.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-3/IWZ9AZDA.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-2/IWZ9AZD9.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Tay-Du-Ky-2011-Tap-1/IWZ9AZD8.html]
Tân Tây du ký - Jouney to the West (2011)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X