Phim Tân thủy hử - All men are brothers (2011) | Vietsub Full HD

Tân thủy hử - All men are brothers (2011)]

Tân thủy hử - All men are brothers (2011)

Tân thủy hử - All men are brothers (2011)]

  • Tân thủy hử - All men are brothers (2011) NghienPhim.Net Tân thủy hử - All men are brothers (2011)
  • [stt/Hoàn tất (86/86)]
[stt/Hoàn tất (86/86)]
Tân thủy hử - All men are brothers Phim Tân Thủy Hử là 1 bộ phim kể về 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. So với nguyên tác “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am thì bộ phim “Tân Thủy Hử” mới này vẫn sẽ bám sát nội dung của nguyên tác. Phim sẽ được chia thành những tập nhỏ để đi sâu khắc họa số phận của mỗi nhân vật. Trong Thủy Hử, giai nhân nổi bật nhất là Lý Sư Sư, ngoài ra vợ Lâm Xung, Hỗ Tam Nương và Phan Kim Liên cũng được ngợi ca về nhan sắc. Tuy nhiên, trong Tân Thủy Hử thì tất cả những nữ diễn viên đều là người đẹp...
Tập 01: Hồng Thái Úy ngộ tẩu yêu ma
Tập 02: Thạch Kiệt thôn thất tinh tụ hội
Tập 03: Cửu Văn Long tư tẩu Đông Kinh thành
Tập 04: Lỗ đề hạt hiệp trợ Kim Thúy Liên
Tập 05: Quyền đả Trấn Quan Tây
Tập 06: Lỗ Đạt thế độ Văn Thù tự
Tập 07: Báo Tử Đầu ngộ nhập Bạch hổ đường
Tập 08: Đảo bạt thùy dương liễu
Tập 09: Đại náo rừng dã trư
Tập 10: Lâm Xung bổng đả Hồng giáo đầu
Tập 11: Trí Thâm hỏa thiêu Ngõa Quán tự
Tập 12: Lâm giáo đầu phong tuyết sơn thần miếu
Tập 13: Bức thượng Lương Sơn
Tập 14: Dương Chí mãi đao
Tập 15: Trí thủ Sinh thần cương
Tập 16: Tống Công Minh tư phóng Tiều Thiên Vương
Tập 17: Hỏa thiêu Vương Luân
Tập 18: Tống Giang thu thú Diêm Tích Kiều
Tập 19: Trương Văn Viễn tình *** Ô Long viện
Tập 20: Tọa lâu sát Tích
Tập 21: Trí thủ Nhị long sơn
Tập 22: Võ Tòng đả hổ
Tập 23: Phan Kim Liên can đả Tây Môn Khánh
Tập 24: Kim Liên túy dụ Võ Nhị Lang
Tập 25: Vương bà tham hối thuyết phong tình
Tập 26: Vương bà kế khích Tây Môn Khánh
Tập 27: Ác phụ dược độc Võ Đại Lang
Tập 28: Võ Tòng sát tẩu
Tập 29: Đèo Thập tự Mẫu Dạ Xoa khai điếm
Tập 30: Võ Tòng viện thủ trợ thi ân
Tập 31: Túy đả Tưởng Môn thần
Tập 32: Đại náo Phi vân phố
Tập 33: Huyết tiện Uyên ương lầu
Tập 34: Tống Giang dạ túc Thanh Phong trại
Tập 35: Hoa Vinh tiễn xạ Phích Lịch Hỏa
Tập 36: Núi Yết Dương, Tống giang gặp Lý Tuấn
Tập 37: Hắc Toàn Phong đấu lãng Lý Bạch Điều
Tập 38: Tầm Dương lâu phản thi đề vách
Tập 39: Thần Hành Thái Bảo truyền giả tin
Tập 40: Lương Sơn Bạc hảo hán cướp pháp trường
Tập 41: Trương Thuận nhanh bắt Hoàng Văn Bính
Tập 42: Chân giả Lý Quỳ
Tập 43: Bính Mệnh Tam Lang kết bái Bệnh Quan Tác
Tập 44: Dương Hùng say mắng Phan Xảo Vân
Tập 45: Chúc gia trang Thời Thiên trộm gà
Tập 46: Phốc thiên điêu song tu sinh tử thư
Tập 47: Nhất Trượng Thanh đơn bắt Vương Nụy Hổ
Tập 48: Tam đả Chúc gia trang
Tập 49: Vương Anh lấy vợ
Tập 50: Mỹ Nhiệm Công ngộ thất Tiểu Nha Nội
Tập 51: Nhập Vân Long đấu pháp phá Cao Đường
Tập 52: Cổ Thượng Tảo trộm giáp
Tập 53: Đại phá liên hoàn mã
Tập 54: Vượt tam sơn Tống Giang mạo hiểm
Tập 55: Ngô Dụng hoán mệnh thuyết chư tướng
Tập 56: Tam sơn đồng tâm quy Thủy Bạc
Tập 57: Đêm đánh thành Tằng Đầu
Tập 58: Tiều Thiên Vương trúng tiễn
Tập 59: Trí Đa Tinh kế lừa Ngọc Kỳ Lân
Tập 60: Lư Tuấn Nghĩa lầm đánh Yến Tiểu Ất
Tập 61: Cướp pháp trường Thạch Tú liều mạng
Tập 62: Tống Giang binh đánh Đại danh phủ
Tập 63: Mẫu Đại Trùng nửa đêm truyền tín
Tập 64: Quan Thắng bàn thủ Lương Sơn Bạc
Tập 65: An Đạo Toàn thần y cứu Tống Giang
Tập 66: Cập Thời Vũ nhượng vị Ngọc Kỳ Lân
Tập 67: Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung
Tập 68: Tống Công Minh nghĩa thả Song Thương Tướng
Tập 69: Một Vũ Tiễn phi thạch đả anh hùng
Tập 70: Lương Sơn Bạc anh hùng xếp hạng
Tập 71: Hắc Toàn Phong giận chém hạnh hoàng kỳ
Tập 72: Lý Quỳ phụ kinh
Tập 73: Yến Thanh đả lôi
Tập 74: Huyện Thọ Trương Lý Quỳ làm quan huyện
Tập 75: Nguyễn Thị tam hùng chọc khâm sai
Tập 76: Ngũ hổ thượng tướng đả Đồng Quán
Tập 77: Chúng hảo hán hề lạc Cao Thái Úy
Tập 78: Thủy chiến bắt Cao Cầu
Tập 79: Lương Sơn mở tiệc nhận chiêu an
Tập 80: Yến Thanh tích biệt Lý Sư Sư
Tập 81: Thư hùng Một Vũ Tiễn đấu hội Phương Nham Sơn
Tập 82: Lương Sơn phụng chiếu thảo Phương Lạp
Tập 83: Trương Thuận hồn quy Dũng Kim Môn
Tập 84: Võ Tòng một tay bắt Phương Lạp
Tập 85: Tống Công Minh áo gấm về quê
Tập 86: Lòng trung thấu trời
Chọn tập [Tập 86|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-86/IWZ99CEA.html] [Tập 85|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-85/IWZ99CE9.html] [Tập 84|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-84/IWZ99CE8.html] [Tập 83|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-83/IWZ99CE7.html] [Tập 82|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-82/IWZ99CE6.html] [Tập 81|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-81/IWZ99CEZ.html] [Tập 80|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-80/IWZ99CEU.html] [Tập 79|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-79/IWZ99CEO.html] [Tập 78|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-78/IWZ99CEW.html] [Tập 77|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-77/IWZ99CEI.html] [Tập 76|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-76/IWZ99CE0.html] [Tập 75|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-75/IWZ99CDF.html] [Tập 74|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-74/IWZ99CDE.html] [Tập 73|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-73/IWZ99CDD.html] [Tập 72|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-72/IWZ99CDC.html] [Tập 71|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-71/IWZ99CDA.html] [Tập 70|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-70/IWZ99CDB.html] [Tập 69|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-69/IWZ99CD9.html] [Tập 68|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-68/IWZ99CD8.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-67/IWZ99CD7.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-66/IWZ99CD6.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-65/IWZ99CDZ.html] [Tập 64|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-64/IWZ99CDU.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-63/IWZ99CDO.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-62/IWZ99CDW.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-61/IWZ99C7U.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-60/IWZ99CZO.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-59/IWZ99C76.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-58/IWZ99C7Z.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-57/IWZ99CZW.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-56/IWZ99CZI.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-55/IWZ99CZ0.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-54/IWZ99CUF.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-53/IWZ99CUE.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-52/IWZ99CUD.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-51/IWZ99BCF.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-50/IWZ99AEU.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-49/IWZ99AEO.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-48/IWZ99AEW.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-47/IWZ99AE0.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-46/IWZ99AEI.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-45/IWZ99ADF.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-44/IWZ99ADE.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-43/IWZ99ADD.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-42/IWZ99ADC.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-41/IWZ99ADB.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-40/IWZ99ADA.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-39/IWZ99AD9.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-38/IWZ99AD8.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-37/IWZ99AD7.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-36/IWZ99AD6.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-35/IWZ99ADZ.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-34/IWZ99ADU.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-33/IWZ99ADO.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-32/IWZ99ADW.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-31/IWZ99ADI.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-30/IWZ999FA.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-29/IWZ999F9.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-28/IWZ999F8.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-27/IWZ999EW.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-26/IWZ999EI.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-25/IWZ999E0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-24/IWZ999DF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-23/IWZ999DE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-22/IWZ999DD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-21/IWZ999DC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-20/IWZ999DB.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-19/IWZ999DA.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-18/IWZ999D9.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-17/IWZ999D8.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-16/IWZ999D7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-15/IWZ999D6.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-14/IWZ999DZ.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-13/IWZ999DU.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-12/IWZ999CU.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-11/IWZ999CO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-10/IWZ999CI.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-9/IWZ999C0.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-8/IWZ999BF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-7/IWZ999BE.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-6/IWZ999BD.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-5/IWZ999BC.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-4/IWZ999BB.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-3/IWZ999BA.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-2/IWZ99996.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Thuy-Hu-Tap-1/IWZ9999I.html]
Tân thủy hử - All men are brothers (2011)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X