Phim Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012) | Vietsub Full HD

Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012)]

Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012)

Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012)]

  • Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012) NghienPhim.Net Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012)
  • [stt/Hoàn tất (36/36)]
[stt/Hoàn tất (36/36)]
Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012) Phim Hiên Viên Kiếm là câu chuyên xảy ra vào thời nhà Tùy (cuối thế kỷ 6, đầu thế kỷ 7 sau CN). Tùy Văn Đế Dương Kiên sau khi tiêu diệt Nam triều, thống nhất Trung Nguyên, tiến hành tiêu diệt tận gốc hậu duệ của nhà Trần (Nam triều). Trung thần Trần Phụ liều chết cứu được hoàng tử cuối cùng của nhà Trần, và đặt tên là Trần Tĩnh Cừu, với ý nguyện "Tĩnh Bắc Lỗ, Phục Quốc Cừu" (Diệt rợ Bắc, báo quốc thù). MườiSáunăm được Trần Phụ dạy dỗ, Trần Tĩnh Cừu nay đã dần trưởng thành. Nhưng chàng lại mang cá tính ôn nhu, chỉ thích làm quý khách hàng với thi từ ca phú, căm ghét chuyện giết chóc. Trần Phụ nghe nói muốn phục quốc, cách nhanh nhất là tập hợp đủ Ngũ Đại Thần Khí.

Dưới sự thúc giục của Trần Phụ, Tĩnh Cừu buộc phải lên đường tìm kiếm Ngũ Đại Thần Khí. Nhưng quá trình tìm kiếm thần khí mới bắt đầu đã gặp phải phong ba. Tĩnh Cừu gặp phải đối thủ mạnh nhất - hậu duệ nhà Bắc Chu Vũ Văn Thác. Cả Hai đều là hoàng tử vong quốc, đều mang trên mình sứ mệnh phục quốc, nhưng thủ đoạn và tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Trong mối quan hệ nửa địch nửa bạn, họ gặp được Vu Tiểu Tuyết, Thác Bạt Ngọc Nhi, Độc Cô Ninh Kha, Ba cô gái mỗi người I vẻ. Từ đó cũng nảy sinh những mối tình cảm phức tạp.
Chọn tập [Tập 36 - End|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-36-End/IWZ9AF7U.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-35/IWZ9AF7O.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-34/IWZ9AF7W.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-33/IWZ9AF7I.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-32/IWZ9AF70.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-31/IWZ9AF6F.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-30/IWZ9AF6E.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-29/IWZ9AF6D.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-28/IWZ9AF6C.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-27/IWZ9AF6B.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-26/IWZ9AF6A.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-25/IWZ9AF69.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-24/IWZ9AF68.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-23/IWZ9AF67.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-22/IWZ9AF66.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-21/IWZ9AF6Z.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-20/IWZ9AF6U.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-19/IWZ9AF6O.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-18/IWZ9AF6W.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-17/IWZ9AF6I.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-16/IWZ9AF60.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-15/IWZ9AFZF.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-14/IWZ9AFZE.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-13/IWZ9AFZD.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-12/IWZ9AFZC.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-11/IWZ9AFZB.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-10/IWZ9AFZA.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-9/IWZ9AFZ9.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-8/IWZ9AFZ8.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-7/IWZ9AFZ7.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-6/IWZ9AFZ6.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-5/IWZ9AFZZ.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-4/IWZ9AFZU.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-3/IWZ9AFZO.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-2/IWZ9AFUC.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Hien-Vien-Kiem-Tap-1/IWZ9AFUB.html]
Hiên Viên Kiếm - Xuan Yuan Sword (2012)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X