Phim Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2 - Tân La Hán Tế Thế (2012) | Vietsub Full HD

Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2 - Tân La Hán Tế Thế (2012)]

Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2  - Tân La Hán Tế Thế (2012)

Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2 - Tân La Hán Tế Thế (2012)]

  • Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2 - Tân La Hán Tế Thế (2012) NghienPhim.Net Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2  - Tân La Hán Tế Thế (2012)
  • [stt/Hoàn tất (60/60)]
[stt/Hoàn tất (60/60)]
Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2  - Tân La Hán Tế Thế (2012) Phim Tân Tế Công 2 cũng là câu chuyện về truyền thuyết về Tế Công (còn gọi là Tế Điên hòa thượng), được xem là vị Phật sống trong truyền thuyết của người Trung Hoa. Với phiên bản Tế Công 2010 (Phần 1) do Trung Quốc sản xuất, Trần Hạo Dân đã thể hiện Một Tế Công “không phải dơ dáy bê tha, mà là Một Tế Công đẹp trai vừa hài hòa vừa nghiêm túc” như lời nhà chế tác Vương Thế Vỹ.

Ở Phần 2 cũng ko ngoại lệ, khán giả sẽ tiếp tục được tái ngộ với hình ảnh quen thuộc ấy. Đồng thời sẽ được thưởng thức thêm nhiều câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, hài hước xung quanh truyền thuyết trên bước đường diệt trừ yêu ma, bảo vệ cuộc sống người dân lành của Tế Công với sự dàn dựng hoành tráng, công phu và phong phú hơn.
Chọn tập [Tập 60 - End|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-60-End/IWZ9AWB7.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-59/IWZ9AWB6.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-58/IWZ9AWBU.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-57/IWZ9AWBO.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-56/IWZ9AWBW.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-55/IWZ9AWB0.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-54/IWZ9AWAE.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-53/IWZ9AWAD.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-52/IWZ9AWAC.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-51/IWZ9AWAA.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-50/IWZ9AWA9.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-49/IWZ9AWA8.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-48/IWZ9AWA7.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-47/IWZ9AWA6.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-46/IWZ9AWAZ.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-45/IWZ9AWAU.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-44/IWZ9AWAO.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-43/IWZ9AWAW.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-42/IWZ9AWAI.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-41/IWZ9AWA0.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-40/IWZ9AW9F.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-39/IWZ9AW9E.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-38/IWZ9AW9D.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-37/IWZ9AW9C.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-36/IWZ9AW9B.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-35/IWZ9AW9A.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-34/IWZ9AW99.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-33/IWZ9AW98.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-32/IWZ9AW97.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-31/IWZ9AW96.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-30/IWZ9AW9Z.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-29/IWZ9AW9U.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-28/IWZ9AW9O.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-27/IWZ9AW9W.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-26/IWZ9AW9I.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-25/IWZ9AW90.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-24/IWZ9AW8F.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-23/IWZ9AW8E.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-22/IWZ9AW8D.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-21/IWZ9AW8C.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-20/IWZ9AW8B.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-19/IWZ9AW8A.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-18/IWZ9AW89.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-17/IWZ9AW87.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-16/IWZ9AW86.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-15/IWZ9AW8Z.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-14/IWZ9AW8U.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-13/IWZ9AW8O.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-12/IWZ9AW8W.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-11/IWZ9AW8I.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-10/IWZ9AW80.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-9/IWZ9AW7F.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-8/IWZ9AW7E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-7/IWZ9AW7D.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-6/IWZ9AW7C.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-5/IWZ9AW7B.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-4/IWZ9AW7A.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-3/IWZ9AW79.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-2/IWZ9AW78.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Tan-Te-Cong-Tap-1/IWZ9AW77.html]
Tân Tế Công 2 - The Legend Of Crazy Monk 2  - Tân La Hán Tế Thế (2012)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X