Phim Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1) | Vietsub Full HD

Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1)]

Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1)

Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1)]

  • Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1) NghienPhim.Net Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1)
  • [stt/Hoàn tất (25/25)]
[stt/Hoàn tất (25/25)]
Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1) Phim Magi: Bậc thầy pháp thuật Phần 1 dựa trên bộ manga cùng tên Magi – Labyrinth of Magic của tác giả Shinobu Ohtaka, bản chuyển thể của nó sẽ được thực hiện bởi studio A-1 Pictures.

Nội dung của manga được dựa trên những câu chuyện dân gian 1001 đêm Ả Rập. Chuyện theo chân nhân vật chính là Aladdin, 1 cậu bé đi khám phá thế giới sau khi bị nhốt trong 1 căn phòng cả đời cậu. Cậu có người bạn thân nhất là thần đèn Ugo ẩn trong chiếc sáo của cậu. Không lâu sau đó, cậu được biết mình là 1 Magi – 1 pháp sư có thể chọn ra những vị vua đi theo con đường chính nghĩa, trừ gian diệt ác. Ngoài ra trên cuộc hành trình, cậu còn gặp gỡ với những nhân vật nổi tiếng khác như Alibaba, Sinbad...
Chọn tập [Tập 25 - END|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-25-END/IWZABWCE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-24/IWZABWDI.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-23/IWZABWAA.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-22/IWZC68CU.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-21/IWZABWA8.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-20/IWZABWA7.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-19/IWZABWA6.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-18/IWZABWAZ.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-17/IWZABWAU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-16/IWZABWAO.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-15/IWZABWZ8.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-14/IWZABWZW.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-13/IWZABWZI.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-12/IWZABWZ0.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-11/IWZABIOW.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-10/IWZABIOI.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-9/IWZABIO0.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-8/IWZABIWF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-7/IWZABIWE.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-6/IWZAB0EI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-5/IWZAB0E0.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-4/IWZAB0DF.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-3/IWZAB0DE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-2/IWZAB0DB.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Magi-The-Labyrinth-of-Magic-Tap-1/IWZAB0CB.html]
Chọn tập [01 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-1-106795.html] [02 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-2-106810.html] [03 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-3-106797.html] [04 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-4-106798.html] [05 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-5-106799.html] [06 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-6-106801.html] [07 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-7-106802.html] [08 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-8-106800.html] [09 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-9-106803.html] [10 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-10-106804.html] [11 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-11-106805.html] [12 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-12-106806.html] [13 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-13-106807.html] [14 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-14-106808.html] [15 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-15-106809.html] [16 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-16-106811.html] [17 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-17-106812.html] [18 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-18-106813.html] [19 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-19-106814.html] [20 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-20-106815.html] [21 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-21-106816.html] [22 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-22-106817.html] [23 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-23-106818.html] [24 |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-24-106819.html] [25 - Tập cuối |http://www.phimmoi.net/phim/magi-bac-thay-phap-thuat-phan-1-4582/tap-25-106820.html]
Magi: Bậc thầy pháp thuật (Phần 1) - Magi: The Labyrinth of Magic (SS1)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X