Phim Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster) | Vietsub Full HD

Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster)]

Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster)

Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster)]

  • Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster) NghienPhim.Net Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster)
  • [stt/Hoàn tất (59/59)]
[stt/Hoàn tất (59/59)]
Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster) Phim Lục Trinh truyền kỳ xoay quanh Lục Trinh thời Bắc Tề xuất thân gia đình thương nhân, mồ côi mẹ. Từ nhỏ, nàng lương thiện thông minh, nhưng vì giúp đỡ công việc làm ăn của cha nên bị mẹ kế ganh ghét, tìm cách hãm hại, thành ra cha mất nhà tan. Để trốn khỏi sự truy sát của mẹ kế, nàng dự tuyển tú nữ và nhập cung.

Giữa chốn thâm cung, Lục Trinh rất cực khổ, cố gắng, nhờ thông tuệ mà làm tới chức nữ quan. Và sự kiên nhẫn, lương thiện của nàng cũng đã khiến thái tử Cao Trạm động lòng, nhưng mối tình gặp nhiều trắc trở bởi thân phận địa vị, sự đố kị, kẻ giết mẹ thái tử là Lâu thái hậu cùng những âm mưu quỷ kế, ái hận tình thù đều trút lên đầu Lục Trinh.

Cuối cùng, nhờ sự dũng cảm và trí tuệ, Lục Trinh đã giúp thái tử vượt qua hàng loạt âm mưu, hành động tranh quyền đoạt vị của gia tộc Lâu thái hậu. Giúp thái tử lên ngôi, song vận mệnh khiến Cao Trạm không thể cho nàng danh phận. Nàng “gả” cho chính trị, phò tá ấu đế, biến thành nữ tướng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Chọn tập [Tập 59 - END|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-59-END/IWZABO87.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-58/IWZABO86.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-57/IWZABO8Z.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-56/IWZABO8U.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-55/IWZABO8O.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-54/IWZABO8W.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-53/IWZABO8I.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-52/IWZABO80.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-51/IWZABO7F.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-50/IWZABO7E.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-49/IWZABO7D.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-47/IWZABO78.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-46/IWZABO77.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-45/IWZABO76.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-44/IWZABO7Z.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-43/IWZAB0IU.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-42/IWZAB0IO.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-41/IWZAB0IW.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-40/IWZAB0II.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-39/IWZAB0I0.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-38/IWZAB00F.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-37/IWZAB00E.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-36/IWZAB00D.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-35/IWZAB00C.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-34/IWZAAFU0.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-33/IWZAAFOD.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-32/IWZAAFOZ.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-31/IWZAAAZU.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-30/IWZAAAZO.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-29/IWZAAAZW.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-28/IWZAAAZI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-27/IWZAAAZ0.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-26/IWZAAAUF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-25/IWZAAAUE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-24/IWZAAAUD.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-23/IWZAAAUB.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-22/IWZAAAUA.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-21/IWZAAAU9.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-20/IWZAAAU8.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-19/IWZAAAU7.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-18/IWZAAAU6.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-17/IWZAAAUZ.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-16/IWZAAAUU.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-15/IWZAA90B.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-14/IWZAA90A.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-13/IWZAA909.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-12/IWZAA908.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-11/IWZAA907.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-10/IWZAA906.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-9/IWZAA90Z.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-8/IWZAA90U.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-7/IWZAA90O.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-6/IWZAA90I.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-5/IWZAA900.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-4/IWZAA8FF.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-3/IWZAA8ED.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-2/IWZAA8EC.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Luc-Trinh-Truyen-Ky-Tap-1/IWZAA8EB.html]
Lục Trinh truyền kỳ - The Legend of Lu Zhen (Female Prime Minster)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X