Phim Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013) | Vietsub Full HD

Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013)]

Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013)

Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013)]

  • Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013) NghienPhim.Net Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013)
  • [stt/Hoàn tất (36/36)]
[stt/Hoàn tất (36/36)]
Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid Phim Truy Ngư Truyền Kỳ là câu chuyện về Một con cá chép tu luyện nhiều 5 đã biến thành người và sống như Một con người thật thụ với bản tính lương thiện và ngoài hình thân thiện Hồng Lăng (Triệu Lệ Dĩnh đóng) rất vui vẻ. Hồng Lăng gặp Trương Trân (Quan Trí Bân đóng) - Một thư sinh điển trai. Khi họ gặp nhau thì đã thật sự yêu nhau và tới với nhau. Họ đã gặp phải nhiều khó khăn vì xưa nay người và yêu ko thể ở bên nhau, Hồng Lăng bị phạt, họ phải chia lìa nhưng trái tim của họ luôn hướng về nhau. Một câu chuyện tình cảm động, liệu có phép nào khác cho tình yêu của Yêu và Người?
Sever 1 [Tập 36 - END|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-36-END/IWZCU90E.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-35/IWZCU90C.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-34/IWZCU90B.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-33/IWZCU909.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-32/IWZCU90A.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-31/IWZCU908.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-30/IWZCU907.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-29/IWZCU906.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-28/IWZCU8EZ.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-27/IWZCU8EU.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-26/IWZCU8EO.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-25/IWZCU8EW.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-24/IWZCU8EI.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-23/IWZCU8E0.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-22/IWZCU8DE.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-21/IWZCU8DD.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-20/IWZCU8DC.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-19/IWZCU8DB.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-18/IWZCU8DA.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-17/IWZCU8D9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-16/IWZCU8D8.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-15/IWZCU8D7.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-14/IWZCU8D6.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-13/IWZCU8DZ.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-12/IWZCU8DU.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-11/IWZCU8DO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-10/IWZCU8DW.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-9/IWZCU8DI.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-8/IWZCU8D0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-7/IWZCU8CF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-6/IWZCU8CE.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-5/IWZCU8CD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-4/IWZCU8CC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-3/IWZCU8CB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-2/IWZCU8CA.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Truy-Ngu-Truyen-Ky-Tap-1/IWZCU8C9.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-1-197_e1178.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-2-197_e1179.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-3-197_e1180.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-4-197_e1181.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-5-197_e1182.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-6-197_e1183.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-7-197_e1184.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-8-197_e1185.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-9-197_e1186.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-10-197_e1187.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-11-197_e1188.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-12-197_e1189.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-13-197_e1190.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-14-197_e1191.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-15-197_e1192.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-16-197_e1193.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-17-197_e1194.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-18-197_e1195.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-19-197_e1196.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-20-197_e1197.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-21-197_e1198.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-22-197_e1199.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-23-197_e1200.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-24-197_e1201.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-25-197_e1202.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-26-197_e1203.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-27-197_e1204.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-28-197_e1205.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-29-197_e1206.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-30-197_e1207.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-31-197_e1208.html] [Tập 32 - End|http://bilutv.com/xem-phim/truy-ngu-truyen-ky-legend-of-mermaid-2013-tap-32-197_e1209.html]
Truy Ngư Truyền Kỳ - Legend of Mermaid (2013)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X