Phim Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014) | Vietsub Full HD

Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014)]

Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014)

Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014)]

  • Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014) NghienPhim.Net Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014)
  • [stt/Hoàn tất (50/50)]
[stt/Hoàn tất (50/50)]
Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014) Phim Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 là bộ phim cổ trang thần thoại kể về thời nhà Thương Trụ vương hôn quân tàn bạo hoang dâm vô đạo, nghe lời ái phi Đát Kỷ (hồ ly tinh biến thành) tàn hại trung lương, bách tính lầm than. Khương Tử Nha là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn, vâng lệnh thầy xuống núi cùng Na Tra giúp Cơ Phát diệt Thương lập Chu.

Mời những bạn đón xem Phần 1 của bộ phim Phong Thần Bảng và theo dõi tiếp Phần 2 trên này nhé. Ad cũng đã up sẵn cho mọi người tiện theo dõi. Chúc những bạn xem phim vui vẻ !
Chọn tập [Tập 50 - END|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-50-END/IWZBU60B.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-49/IWZBU60A.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-48/IWZBU609.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-47/IWZBU607.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-46/IWZB6Z0C.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-45/IWZBU606.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-44/IWZBU60Z.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-43/IWZBU60U.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-42/IWZBU60O.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-41/IWZBU60W.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-40/IWZBU600.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-39/IWZBUZFF.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-38/IWZBUZFE.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-37/IWZBUZFD.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-36/IWZBUZFC.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-35/IWZBUZF9.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-34/IWZBUZF8.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-33/IWZBUZF7.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-32/IWZBUZF6.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-31/IWZBUZFZ.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-30/IWZBUZFU.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-29/IWZBUZFW.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-28/IWZBUZFI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-27/IWZBUZF0.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-26/IWZBUZEF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-25/IWZBUZEE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-24/IWZBUZED.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-23/IWZBUZEC.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-22/IWZBUZEB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-21/IWZBUZEA.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-20/IWZBUZE9.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-19/IWZBUZE8.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-18/IWZBUZE6.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-17/IWZBUZEW.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-16/IWZBUZDE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-15/IWZBUZDC.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-14/IWZBUZDB.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-13/IWZBUZDA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-12/IWZBUZD8.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-11/IWZBUZCF.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-10/IWZBUZC7.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-9/IWZBUZCZ.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-8/IWZBUZCO.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-7/IWZBUZCI.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-6/IWZBUZBE.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-5/IWZBUZBD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-4/IWZBUZBC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-3/IWZBUZC0.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-2/IWZBUZBA.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-1-Tap-1/IWZBUZB6.html]
Anh Hùng Phong Thần Bảng 1 - The Investiture of the Gods (2014)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X