Phim Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014) | Vietsub Full HD

Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014)]

Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014)

Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014)]

  • Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014) NghienPhim.Net Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014)
  • [stt/Hoàn tất (36/36)]
[stt/Hoàn tất (36/36)]
Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014) Phim được chuyển thành phim truyền hình từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Cố Mạn. Câu chuyện kể về câu chuyện tình giữa Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh từ thời ở trên đường Đại Học, vì 1 hiểu nhầm mà II người đã xa nhau.

Sự trở về của Mặc Sênh từ Mỹ về liệu có đồng nghĩa với sự quay lại tình cảm giữa II người?
Với diễn xuất của dàn diễn viên Chung Hán Lương (Hà Dĩ Thâm), Đường Yên (Triệu Mặc Sênh), Mễ Lộ, Dương Lặc đóng góp ko nhỏ vào thành công của bộ phim. Cũng như dàn diễn viên trẻ tuổi đóng thời Đại Học
Server 1 [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-36/IWZAFFF6.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-35/IWZAFFED.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-34/IWZAFFC7.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-33/IWZAFF9W.html] [Tập 32 - END|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-32-END/IWZAFE0D.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-31/IWZAFE0C.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-30/IWZAFAZE.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-29/IWZAFAZD.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-28/IWZAF9UF.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-27/IWZAF9UE.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-26/IWZAF8CC.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-25/IWZAF8CB.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-24/IWZAF7FE.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-23/IWZAF7FD.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-22/IWZAF79I.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-21/IWZAF790.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-20/IWZAF6F6.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-19/IWZAF6FZ.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-18/IWZAF68O.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-17/IWZAF6UD.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-16/IWZAFZA0.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-15/IWZAFZ99.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-14/IWZAFUC6.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-13/IWZAFUCZ.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-12/IWZAFUIE.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-11/IWZAFUIO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-10/IWZAFOA8.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-9/IWZAFO9F.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-8/IWZAFOOD.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-7/IWZAFOO7.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-6/IWZAFWW8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-5/IWZAFIEU.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-4/IWZAFI6U.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-3/IWZAFIZ8.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-2/IWZAF0UU.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Tap-1/IWZAF0OZ.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-1-276_e3218.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-2-276_e3219.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-3-276_e3220.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-4-276_e3221.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-5-276_e3222.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-6-276_e3223.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-7-276_e3224.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-8-276_e3225.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-9-276_e3226.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-10-276_e3227.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-11-276_e3228.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-12-276_e3229.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-13-276_e3230.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-14-276_e3231.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-15-276_e3232.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-16-276_e3233.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-17-276_e3234.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-18-276_e3235.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-19-276_e3236.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-20-276_e3237.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-21-276_e3238.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-22-276_e3239.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-23-276_e3240.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-24-276_e3241.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-25-276_e3242.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-26-276_e3243.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-27-276_e3244.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-28-276_e3245.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-29-276_e3246.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-30-276_e3247.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-31-276_e3248.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-32-276_e3249.html] [Tập 33 - Special|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-33-276_e3250.html] [Tập 34 - Special|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-34-276_e3251.html] [Tập 35 - Special|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-35-276_e3252.html] [Tập 36 - Special|http://bilutv.com/xem-phim/ben-nhau-tron-doi-you-are-my-sunshine-2014-tap-36-276_e3253.html]
Nhạc Phim [Ánh Sáng Nhạt - Hoa Thần Vũ|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Vietsub-Kara-FMV-Anh-Sang-Nhat-Hoa-Than-Vu/IWZAF96A.html] [Tất Cả Nỗi Cô Đơn - Ngô Vấn Phương|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Vietsub-Kara-FMV-Tat-Ca-Noi-Co-Don-Ngo-Van-Phuong/IWZAF968.html] [The Road Not Taken - Cao San|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Vietsub-Kara-FMV-The-Road-Not-Taken-Cao-San/IWZAF96Z.html] [Đã Lâu Không Gặp - Đường Yên|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Vietsub-Kara-FMV-Da-Lau-Khong-Gap-Duong-Yen/IWZAF969.html] [Hà Dĩ Ái Tình - Chung Hán Lương|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Vietsub-Kara-Ha-Di-Ai-Tinh-Chung-Han-Luong/IWZAEFFI.html] [My Sunshine - Trương Kiệt|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-Vietsub-Kara-My-Sunshine-Truong-Kiet/IWZAE7I7.html] [My Sunshine - Trương Kiệt|http://tv.zing.vn/video/Ben-Nhau-Tron-Doi-My-Sunshine-Truong-Kiet/IWZAE6UF.html]
Bên Nhau Trọn Đời (Bản Truyền Hình) - You Are My Sunshine (2014)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X