Phim Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker) | Vietsub Full HD

Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker)]

Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker)

Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker)]

  • Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker) NghienPhim.Net Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker)
  • [stt/Hoàn tất (30/30)]
[stt/Hoàn tất (30/30)]
Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker) Phim Chế tạo mỹ nhân kể về 1 vị thái y tài 3 bậc nhất Hạ Lan Quân. Y là 1 người khá kiêu ngạo và tự cao tự đại. Nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra sau đó: Sa cơ thất thế, vợ gian díu với quản gia sinh ra con trai (Trước tưởng đây là con mình), phải vào kỹ viện làm phục vụ...

Từ đây, người đệ tử của anh thay thế chức vụ của anh phục vụ cho Võ Tắc Thiên, còn anh phải lang thang đường phố kiếm sống qua ngày, bị những tên quan tép riu ăn hiếp, bị bọn ăn mày đánh đập. Rất may, vẫn còn 1 vị cô nương xinh đẹp tên Tô Liên Y vẫn rất yêu anh ta nên đã giúp anh ta qua cơn đói ban đầu, cô còn bán cả gia sản, giải tán kỹ viện của cô để giúp Hạ Lan Quân. Hạ Lan Quân là 1 người có thực tài, anh vẫn đối đầu với người học trò 5 xưa đã mưu đồ hãm hại mình. Mọi chuyện xảy ra thế nào, mời những quý khách đón xem.
Vietsub [Tập 30 - END|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-30-END/IWZAE68C.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-29/IWZAE669.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-28/IWZAEWW9.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-27/IWZAEWIF.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-26/IWZADEWU.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-25/IWZADE07.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-24/IWZADAID.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-23/IWZADA09.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-22/IWZAD6I9.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-21/IWZAD60C.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-20/IWZADWAD.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-19/IWZADWA7.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-18/IWZACFOO.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-17/IWZACFI8.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-16/IWZACBDB.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-15/IWZACBCW.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-14/IWZAC8C7.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-13/IWZAC889.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-12/IWZACUU7.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-11/IWZACUI6.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-10/IWZABAZ6.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-9/IWZAB9WW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-8/IWZABOU7.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-7/IWZABWFF.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-6/IWZAAE9D.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-5/IWZAAE6O.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-4/IWZAABI6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-3/IWZAAAEE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-2/IWZAA8OO.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-1/IWZAA7F0.html]
Thuyết Minh [Tập 30 - END|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-30-END/IWZAE7O8.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-29/IWZAE7O7.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-28/IWZAEOCI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-27/IWZAEOC0.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-26/IWZADEC7.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-25/IWZADEC6.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-24/IWZADB7I.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-23/IWZADB70.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-22/IWZAD9FW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-21/IWZAD9FI.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-20/IWZADWEZ.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-19/IWZADWEU.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-18/IWZACFBZ.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-17/IWZACFBU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-16/IWZACCC0.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-15/IWZACCBF.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-14/IWZAC8DU.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-13/IWZAC8DW.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-12/IWZAC767.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-11/IWZAC766.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-10/IWZABB98.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-9/IWZABB96.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-8/IWZABOZ0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-7/IWZABOE7.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-6/IWZAAFUO.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-5/IWZAAFUW.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-4/IWZAAD69.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-3/IWZAAD6Z.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-2/IWZAAD6U.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Tap-1/IWZAAD6W.html]
Nhạc Phim [Thần Thiếp Không Làm Được - Dương Dung|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Than-Thiep-Khong-Lam-Duoc-Duong-Dung/IWZAEUBA.html] [Đợi Em Tóc Dài Đến Eo - Thượng Văn Tiệp & Từ Tử Uy|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Doi-Em-Toc-Dai-Den-Eo-Thuong-Van-Tiep-Tu-Tu-Uy/IWZAB00B.html] [Lắng Nghe - Trương Kiệt|http://tv.zing.vn/video/Che-Tao-My-Nhan-Lang-Nghe-Truong-Kiet/IWZAABE0.html]
Chế tạo mỹ nhân - Cosmetology High (Beauty Maker)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X