Phim Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014) | Vietsub Full HD

Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)]

Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)

Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)]

  • Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014) NghienPhim.Net Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)
  • [stt/Full 45/45 Thuyết minh]
[stt/Full 45/45 Thuyết minh]
Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014) Phim được Kim Ngọc Lương Duyên kể về giữa đời nhà Minh. Ngọc Kỳ Lân lặn lội lên kinh thành cùng tín vật của mẹ để lại. Tại đây cô vô tình gặp gỡ công tử Kim Nguyên Bảo của Kim gia.

Sau khi xung đột với công tử họ Kim, Ngọc Kỳ Lân gặp gỡ Cố Trường Phong và được anh giải thoát khỏi rắc rối. Vô tình Ngọc Kỳ Lân gặp được người biết rõ nội tình việc mẹ mình bị hãm hại Năm xưa và tìm cách đòi lại công bằng cho mẹ.

Vì nhiều nguyên nhân cô được gả cho Kim Nguyên Bảo và tiếp tục điều tra vụ việc của mẹ. Từ đó những câu chuyện hài hước của đôi oan gia bắt đầu và những bí mật của Năm xưa dần được hé lộ.
Chọn tập [Tập 45 - END|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-45-END/IWZA7W8I.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-44/IWZA7W80.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-43/IWZA7W7F.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-42/IWZA6FF8.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-41/IWZA6FF7.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-40/IWZA6D8C.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-39/IWZA6D8B.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-38/IWZA6D8A.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-37/IWZA6D89.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-36/IWZA6DWE.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-35/IWZA6CZB.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-34/IWZA6CZA.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-33/IWZA6B6W.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-32/IWZA6B60.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-31/IWZA6BZF.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-30/IWZA6AEW.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-29/IWZA6AEI.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-28/IWZA6AE0.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-27/IWZA6ADF.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-26/IWZA6BOU.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-25/IWZA6ACO.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-24/IWZA6ACW.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-23/IWZA68EW.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-22/IWZA68EI.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-21/IWZA686O.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-20/IWZA686W.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-19/IWZA686I.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-18/IWZA6860.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-17/IWZA68ZF.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-16/IWZA67WW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-15/IWZA667D.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-14/IWZA66WU.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-13/IWZA6Z7B.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-12/IWZA6UA8.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-11/IWZA6UA7.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-10/IWZA6UAO.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-9/IWZA6ODU.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-8/IWZA6ODW.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-7/IWZA6ODI.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-6/IWZA6OD0.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-5/IWZA6OCF.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-4/IWZA6WIU.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-3/IWZA6I9B.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-2/IWZA6I7U.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Kim-Ngoc-Luong-Duyen-Tap-1/IWZA6I86.html]
Kim Ngọc Lương Duyên - Perfect Couple (2014)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X