Phim Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015) | Vietsub Full HD

Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015)]

Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015)

Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015)]

  • Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015) NghienPhim.Net Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015)
  • [stt/Hoàn tất (48/48)]
[stt/Hoàn tất (48/48)]
Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin Phim Hoa Tư Dẫn - Tuyệt Ái Chi Thành là mối tình chứa đựng nhiều nước mắt và khổ đau. Nữ diễn viên Lâm Nguyên sẽ thủ vai công chúa nước Ngụy - Diệp Trăn, vì cơ sự quốc gia, Diệp Trăn đã dẫn đến cái chết cho bản thân mình. Nhờ vào viên Giao Châu, cuối cùng cô đã được hồi sinh. Bây giờ, Diệp Trăn có khả năng làm cho người sống và kẻ chết thâm nhập vào hồi ức của riêng họ, nhưng cô lại không thể thực hiện cho bản thân mình. Thái tử nước Trần - Tô Dự/ Mộ Ngôn (Trịnh Gia Dĩnh) là kiếp số của cô. Khi Diệp Trăn và Tô Dự hết lần này đến lần khác gặp lại trong ảo cảnh, họ thực sự không thể đối mặt nhau với Hai thân phận khác biệt.

Trong khi đó, cặp đôi Tống Ngưng (Tưởng Hân) và Thẩm Ngạn (Viên Hoằng) trong Phù Sinh Tận (Tận Kiếp Phù Du), họ lại mang đến Một câu chuyện "tương ái tương sát". Gặp nhau ngay trên chiến trường, dẫu cách biệt nhau về địa vị và khoảng cách Hai đất nước, định mệnh khiến Tống Ngưng và Thẩm Ngạn biến thành Một đôi vợ chồng. Tống Ngưng Một lòng yêu Thẩm Ngạn, vì anh mà cô hy sinh rất nhiều nhưng cuối cùng lại không tài nào lay động được trái tim anh. Trong đoạn trailer trên, nữ diễn viên Tưởng Hân đã vô cùng đau khổ, giọt nước mắt của cô không ai có thể hiểu nổi. Sự tuyệt vọng của Tống Ngưng đưa cô đến Một mộng cảnh Hoa Tư...
Chọn tập [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-48/IWZB7Z8I.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-47/IWZB7Z80.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-46/IWZB7Z7E.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-45/IWZB7Z78.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-44/IWZB7Z76.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-43/IWZB7Z7Z.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-42/IWZB7Z7U.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-41/IWZB7Z7O.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-40/IWZB7Z7W.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-39/IWZB7Z7I.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-38/IWZB7Z70.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-37/IWZB7Z6F.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-36/IWZB7O7D.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-35/IWZB7W9U.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-34/IWZB7W9O.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-33/IWZB7W9W.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-32/IWZB7W9I.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-31/IWZB7W90.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-30/IWZB7W8F.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-29/IWZB7W8E.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-28/IWZB7W8D.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-27/IWZB7W8C.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-26/IWZB7W8B.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-25/IWZB7W8A.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-24/IWZB7W89.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-23/IWZB7W88.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-22/IWZB7W87.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-21/IWZB7W86.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-20/IWZB7W8Z.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-19/IWZB7W8U.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-18/IWZB7W8O.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-17/IWZB7W8W.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-16/IWZB7W8I.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-15/IWZB6F76.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-14/IWZB6F7Z.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-13/IWZB6F7U.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-12/IWZB6F7O.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-11/IWZB6F7W.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-10/IWZB6F7I.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-9/IWZB6F70.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-8/IWZB6F6F.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-7/IWZB6E6B.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-6/IWZB6E6A.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-5/IWZB6DOE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-4/IWZB6DOD.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-3/IWZB6DOC.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-2/IWZB6DOB.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Tu-Dan-Tuyet-Ai-Chi-Thanh-Tap-1/IWZB6DOA.html]
Hoa Tư Dẫn (Tuyệt ái chi thành) - Hua Xu Yin (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X