Phim Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015) | Vietsub Full HD

Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015)]

Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015)

Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015)]

  • Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015) NghienPhim.Net Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015)
  • [stt/Hoàn tất (72/72)]
[stt/Hoàn tất (72/72)]
Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods Sau thành công của phần một, đạo diễn Vương Vĩ Đình đã quyết định làm tiếp Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 với sự góp mặt của những diễn viên cũ như: Trần Kiện Phong, Khương Hồng, Trương Địch, Mạch Địch Na, Ngô Đại Dung, Trịnh Diệc Đồng… Thay đổi duy nhất là vai Tô Đắc Kỉ của Trương Hinh Dư trong phần 1 đã được đổi bằng nữ diễn viên Lý Y Hiệu. Phim bao quát câu chuyện về việc suy vong của nhà Thương và sự nổi dậy của nhà Chu, đặc biệt tập trung câu chuyện cuộc đời của Khương Tử Nha - ông được biết đến như 1 vị tướng tài ba, vĩ đại, ông là người góp phần lập nên nhà Chu kéo dài hơn 800 năm.
Thuyết Minh [Tập 72 - END|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-72-END/IWZBOACA.html] [Tập 71|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-71/IWZBOAC9.html] [Tập 70|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-70/IWZBOAC8.html] [Tập 69|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-69/IWZBOAC7.html] [Tập 68|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-68/IWZBOACO.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-67/IWZBOACW.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-66/IWZBOACI.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-65/IWZBOAC0.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-63/IWZBOABF.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-62/IWZBOABE.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-61/IWZBOABD.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-60/IWZBOABC.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-59/IWZBOABZ.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-58/IWZBOA08.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-57/IWZBOA07.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-56/IWZBOA06.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-55/IWZBOA0Z.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-54/IWZBOA0U.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-53/IWZBOA0O.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-52/IWZBO9BC.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-51/IWZBO9BB.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-50/IWZBO9BA.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-49/IWZBO9B9.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-48/IWZBO9B8.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-47/IWZBO90A.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-46/IWZBO909.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-45/IWZBO8EC.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-44/IWZBO8EB.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-43/IWZBO8EA.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-42/IWZBO8E7.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-41/IWZBO8E6.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-40/IWZBO8EZ.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-39/IWZBO8EU.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-38/IWZBO9BI.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-37/IWZBO8A6.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-36/IWZBO9B0.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-35/IWZBO760.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-34/IWZBO7ZF.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-33/IWZBO7ZE.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-32/IWZBO7UB.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-31/IWZBO7UA.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-30/IWZBO7U9.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-29/IWZBO7U8.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-28/IWZBO7U7.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-27/IWZBO7UO.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-26/IWZBO7WI.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-25/IWZBO7W0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-24/IWZBOZU7.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-23/IWZBOZU9.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-22/IWZBOZU6.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-21/IWZBOZUU.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-20/IWZBOUIC.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-19/IWZBOUI9.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-18/IWZBOUI8.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-17/IWZBOUI7.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-16/IWZBOU0E.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-15/IWZBOU09.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-14/IWZBOU08.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-13/IWZBOU07.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-12/IWZBOU06.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-11/IWZBOU0Z.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-10/IWZBOU0U.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-9/IWZBWC68.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-8/IWZBWC67.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-7/IWZBWC66.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-6/IWZBWC6U.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-5/IWZBWC6O.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-4/IWZBWC6W.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-3/IWZBWC6I.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-2/IWZBWCZC.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Anh-Hung-Phong-Than-Bang-2-Tap-1/IWZBWCZB.html]
Anh hùng phong thần bảng 2 - Creation of The Gods (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X