Phim Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015) | Vietsub Full HD

Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015)]

Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015)

Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015)]

  • Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015) NghienPhim.Net Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015)
  • [stt/Hoàn tất (38/38)]
[stt/Hoàn tất (38/38)]
Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going Phim Cố lên Thực Tập Sinh kể về đời sống công việc tình cảm của những sinh viên mới ra trường với những tính cách, số phận riêng. Tống Noãn, Chu Cách Cách, Cao Ôn Nhược Hàn, Ninh Ba Lạp là quý khách cùng lớp ở đại học, cùng ở ký túc xá. Lúc ra trường cả 4 đều thực tập ở 1 công ty lớn. Tại đó, cậu công tử nhà giàu Trương Thịnh dưới sức ép của mẹ cũng gia nhập đội ngũ thực tập sinh. Và câu chuyện tình quen thuộc bắt đầu, Tống Noãn và Trương Thịnh là 1 cặp đôi, cô quý khách Chu Cách Cách thì lờ đi tình cảm cậu trai dân kỹ thuật Triệu Tiểu Xuyên nghèo để theo đuổi Trương Thịnh...
Chọn tập [Tập 38 - END|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-38-END/IWZB7D0I.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-37/IWZB7D00.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-36/IWZB7CFC.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-35/IWZB7CFB.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-34/IWZB7CFA.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-33/IWZB7CF9.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-32/IWZB7CF8.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-31/IWZB7CF7.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-30/IWZB7CF6.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-29/IWZB7CFZ.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-28/IWZB7CFI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-27/IWZB7CE8.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-26/IWZB7B8I.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-25/IWZB7B80.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-24/IWZB7AAW.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-23/IWZB7AAI.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-22/IWZB7AA0.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-21/IWZB78DI.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-20/IWZB78D0.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-19/IWZB78CF.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-18/IWZB78CE.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-17/IWZB77U9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-16/IWZB77U8.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-15/IWZB77U7.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-14/IWZB77U6.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-13/IWZB77O7.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-12/IWZB760C.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-11/IWZB760B.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-10/IWZB7UFF.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-9/IWZB7UFE.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-8/IWZB7OI0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-7/IWZB7O0F.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-6/IWZB7OWI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-5/IWZB7O0E.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-4/IWZB7O0A.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-3/IWZB7O09.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-2/IWZB7O0W.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thuc-Tap-Sinh-Tap-1/IWZB7O0I.html]
Cố lên Thực Tập Sinh - Best Get Going (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X