Phim Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015) | Vietsub Full HD

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015)]

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015)

Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015)]

  • Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015) NghienPhim.Net Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015)
  • [stt/Hoàn tất (32/32)]
[stt/Hoàn tất (32/32)]
Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015) Phim Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện kể rằng Hoa Thiên Cốt hồn phi phách tán, để được ở bên Hoa Thiên Cốt mà Bạch Tử Họa đã hi sinh tính mạng của mình mạng đổi mạng cho Hoa Thiên Cốt. Để sau khi Hoa Thiên Cốt tỉnh lại không hủy hoại tính mạng của mình, Bạch Tử Họa để lại ước hẹn gặp lại vào tương lai. Nhưng khi tỉnh lại, để mong sớm gặp lại Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt đã vận dụng cấm thuật, mượn thần khí để tập hợp sức mạnh, đi tới tương lai thế giới hiện đại. Trở thành 1 nữ sinh phổ thông Hoa Lạc Điềm, mất đi trí nhớ kiếp trước.

Nhưng ở thời hiện đại, phái thất sát hoành hành kháp nơi đứng đầu là Ma Quân Sát Thiên Mạch, đồng thời đệ tử Trường Lưu Lạc Thập Nhất vận dụng năng lực kỳ quái, tìm kiếm Nghê Mạn Thiên báo thù. Câu chuyện ở Y viện, Miêu yêu hoành hành, những sự iệc kì lạ xảy ra ở bảo tàng, Miêu yêu giấu bảo vật, khi đó Hoa Lạc Điềm phá vỡ mọi bí mật, lấy lại được k1i ức kiếp trước của Hoa Thiên Cốt, bắt đầu quá trình tìm kiếm Thần khí…
Hoa Thiên Cốt ngoại truyện cũng nói rõ hơn về chuyện tình Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch nhận ra Hoa Lạc Điềm chính là Hoa Thiên cốt mà bảo rằng “Bé con, nếu muội muốn lấy mạng tỷ, tỷ cũng không tiếc”. Trong phim cũng khắc họa hình ảnh Sát Thiên Mạch lần đầu vì ái tình mà rơi lệ nói rằng ” Vì sao, tới cuối cùng vẫn luôn muốn giết tỷ, làm tổn thương tỷ tỷ”
Chọn tập [Tập 32 - END|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-32-END/IWZBA7W7.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-31/IWZBA7WZ.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-30/IWZBA7WU.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-29/IWZBA7WO.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-28/IWZBA7WW.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-27/IWZBA7WI.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-26/IWZBA7W0.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-25/IWZBA7IE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-24/IWZBA7I6.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-23/IWZBA7IZ.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-22/IWZBA7IU.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-21/IWZBA7IO.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-20/IWZBA7IW.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-19/IWZBA7II.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-18/IWZBA7I0.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-17/IWZBA706.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-16/IWZB9U07.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-15/IWZB9U06.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-14/IWZB9U0Z.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-13/IWZB9U0U.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-12/IWZB9U0O.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-11/IWZB9U0W.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-10/IWZB9U0I.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-9/IWZB9U00.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-8/IWZB9OFE.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-7/IWZB9OFB.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-6/IWZB9OEW.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-5/IWZB9OF9.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-4/IWZB9ODA.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-3/IWZB9OD9.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-2/IWZB9OF8.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Thien-Cot-Ngoai-Truyen-Tap-1/IWZB9OF7.html]
Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện - The Journey Of Flower (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X