Phim Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015) | Vietsub Full HD

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015)]

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015)

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015)]

  • Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015) NghienPhim.Net Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015)
  • [stt/Hoàn tất (48/48)]
[stt/Hoàn tất (48/48)]
Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser Phim Kẻ Ngụy Trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Điệp chiến bến Thượng Hải của Trương Dũng, kể về gia đình họ Minh với 3 chị em Minh Kính, Minh Lâu, Minh Đài, trong bối cảnh kháng chiến chống Nhật, chính quyền Uông Ngụy được thành lập ở bến Thượng Hải.

Trong gia đình 2 anh em trai Minh Lâu, Minh Đài thân phận là thiếu gia Minh gia, nhân viên chính phủ Uông Ngụy nhưng đều ẩn giấu thân phận là đặc công, chị cả Minh Kính là nhà tư bản cũng bí mật hỗ trợ cho kháng chiến. Minh Đài cũng người quý khách hàng Vu Mạn Lệ ở Thượng Hải hoạt động bí mật, ám sát thành viên trong chính phủ Uông Ngụy, thu thập tin tức tình báo.

Trong quá trình chiến đấu anh cùng Trình Cẩm Vân hợp tác và nảy sinh tình cảm, tình cờ II người lại cũng được mai mối xem mặt đính ước theo sự sắp xếp của II bên gia tộc...

Thực hiện bởi KITES.VN
Chọn tập [Tập 48 - END|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-48-END/IWZB9WF8.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-47/IWZB9WF7.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-46/IWZB9WA6.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-45/IWZB9WAZ.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-44/IWZB9WAU.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-43/IWZB9WAO.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-42/IWZB9WAW.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-41/IWZB9WAI.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-40/IWZB9WA0.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-39/IWZB9W9F.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-38/IWZB9W9E.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-37/IWZB9W9D.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-36/IWZB9W9C.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-35/IWZB9W9B.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-34/IWZB9W9A.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-33/IWZB9W99.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-32/IWZB9W98.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-31/IWZB9W97.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-30/IWZB9W96.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-29/IWZB9W9Z.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-28/IWZB9W9U.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-27/IWZB9W9O.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-26/IWZB9W9W.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-25/IWZB9W9I.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-24/IWZB9W90.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-23/IWZB9W8F.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-22/IWZB9W8E.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-21/IWZB9W8D.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-20/IWZB9W8C.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-19/IWZB9W8B.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-18/IWZB9W8A.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-17/IWZB9W89.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-16/IWZB9W88.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-15/IWZB9W87.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-14/IWZB9W86.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-13/IWZB9W8Z.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-12/IWZB9W8U.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-11/IWZB9W8O.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-10/IWZB9W8W.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-9/IWZB9W8I.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-8/IWZB9W80.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-7/IWZB9W7F.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-6/IWZB9W7E.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-5/IWZB9W7D.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-4/IWZB9W7C.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-3/IWZB9W7B.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-2/IWZB9W7A.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-1/IWZB9W79.html]
Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X