Phim Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015) | Vietsub Full HD

Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015)]

Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015)

Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015)]

  • Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015) NghienPhim.Net Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015)
  • [stt/Hoàn tất (54/54)]
[stt/Hoàn tất (54/54)]
Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire Phim Lang Nha Bảng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hải Yến từng lọt top 100 tiểu thuyết ngôn tình kinh điển Năm 2011.

Câu chuyện của Lâm Thù – Một vị tướng quân có uy danh bất bại vang khắp thiên hạ, là thiếu niên nổi tiếng nhất vùng đất Kim Lăng. Thế nhưng, bởi sự hãm hại của kẻ gian mà vị tướng trẻ tuổi này cùng toàn bộ đội quân Xích Diễm đã bị tiêu diệt.

12 Năm sau, Lâm Thù giờ đây lại xuất hiện với thân phận hoàn toàn mới với cái tên “Kì Lân tài tử” Mai Trường Tô và biến thành mưu sĩ của Tĩnh vương. Tại đây, chàng đã tái ngộ quận chúa Nghê Hoàng cùng những bằng hữu xưa. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Vietsub [Tập 54 - END|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-54-END/IWZB9DOF.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-53/IWZB9DOE.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-52/IWZB9CBD.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-51/IWZB9CBB.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-50/IWZB9BEF.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-49/IWZB9BEE.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-48/IWZB9BED.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-47/IWZB9B9O.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-46/IWZB997U.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-45/IWZB996F.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-44/IWZB996E.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-43/IWZB997I.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-42/IWZB9970.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-41/IWZB996B.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-40/IWZB996A.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-39/IWZB9969.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-38/IWZB9968.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-37/IWZB997W.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-36/IWZB9966.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-35/IWZB996D.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-34/IWZB996C.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-33/IWZB996Z.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-32/IWZB996U.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-31/IWZB996O.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-30/IWZB9ZBC.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-29/IWZB9ZBB.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-28/IWZB9ZBA.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-27/IWZB9ZB8.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-26/IWZB9ZB7.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-25/IWZB9ZCW.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-24/IWZB9ZB6.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-23/IWZB97I8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-22/IWZB9O6F.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-21/IWZB9O6E.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-20/IWZB9O0E.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-19/IWZB9O0D.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-18/IWZB9WZI.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-17/IWZB9WZ0.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-16/IWZB9IE6.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-15/IWZB9IEZ.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-14/IWZB9ICB.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-13/IWZB9ICA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-12/IWZB9IC9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-11/IWZB9IC8.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-10/IWZB9I97.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-9/IWZB90BC.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-8/IWZB90BB.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-7/IWZB90BA.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-6/IWZB8F9F.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-5/IWZB8F9E.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-4/IWZB8F0C.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-3/IWZB8F0B.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-2/IWZB8E7O.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-1/IWZB8E7W.html]
Thuyết Minh [Tập 54 - END|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-54-END/IWZB9DOC.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-53/IWZB9DOB.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-52/IWZB9DOA.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-51/IWZB9DO9.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-50/IWZB9BFW.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-49/IWZB9BFI.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-48/IWZB9B8F.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-47/IWZB9B8C.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-46/IWZB99UZ.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-45/IWZB996W.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-44/IWZB99UA.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-43/IWZB9906.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-42/IWZB99UU.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-41/IWZB990Z.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-40/IWZB990U.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-39/IWZB99U7.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-38/IWZB97OC.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-37/IWZB97OB.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-36/IWZB97OA.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-35/IWZB97O7.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-34/IWZB97OU.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-33/IWZB97OO.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-32/IWZB97OW.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-31/IWZB9ZBZ.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-30/IWZB9ZBU.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-29/IWZB9ZBO.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-28/IWZB9ZBW.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-27/IWZB9ZBI.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-26/IWZB9ZB0.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-25/IWZB9ZAF.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-24/IWZB9UF9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-23/IWZB9UF8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-22/IWZB9UF7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-21/IWZB9UF6.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-20/IWZB9O0B.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-19/IWZB9O0A.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-18/IWZB9W68.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-17/IWZB9W67.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-16/IWZB9W66.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-15/IWZB9W6Z.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-14/IWZB9W6U.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-13/IWZB9W6O.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-12/IWZB9W6W.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-11/IWZB9W6I.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-10/IWZB9WZO.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-9/IWZB9WZW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-8/IWZB9WUA.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-7/IWZB9WU8.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-6/IWZB9WUF.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-5/IWZB9WUE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-4/IWZB9WUI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-3/IWZB9WU0.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-2/IWZB9WOF.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Lang-Nha-Bang-Tap-1/IWZB9WUC.html]
Lang Nha Bảng - Nirvana in Fire (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X