Phim Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015) | Vietsub Full HD

Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015)]

Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015)

Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015)]

  • Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015) NghienPhim.Net Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015)
  • [stt/Hoàn tất (81/81)]
[stt/Hoàn tất (81/81)]
Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue Phim Mị Nguyệt Truyện xoay quanh nhân vật Mị Nguyệt (Tôn Lệ) vốn là công chúa của nước Sở, cô được Sở Uy Vương hết lòng yêu thương. Ngay từ nhỏ, Mị Nguyệt đã là thanh mai trúc mã với Sở công tử Hoàng Yết (Hoàng Hiên). Một lần, do cứu Mị Nguyệt mà Hoàng Yết bị rơi xuống vách núi, từ đó ko rõ tung tích. Mị Nguyệt phải theo chị là Mị Xu (Lưu Đào) xuất giá đến nước Tần. Mị Xu được phong làm Hoàng hậu, còn Mị Nguyệt biến thành Tần ái phi được cưng chiều.

Vốn là tỷ muội thân thiết nhưng kể từ khi thấy Mị Nguyệt sinh hạ được con trai và tranh sủng với mình, Mị Xu đã bày ra trăm mưu ngàn kế để dồn mẹ con Mị Nguyệt vào chỗ chết. Sau khi Tần vương qua đời, Mị Nguyệt và con trai bị đầy đi xung quân đến nước Yến xa xôi. Tại đây, cô đã chịu đủ mọi cực khổ và nhục nhã. Sau này, Mị Nguyệt vì cứu nước Tần thoát khỏi cơn khủng hoảng chính trị mà phải lấy Nghĩa Cừ Vương, mượn sức mạnh của Nghĩa Cử Vương để trở về nước Tần. Lần trở về này, Mị Nguyệt đã tiêu diệt thế lực của Mị Xu, lập lại bộ mấy chính quyền cho nhà Tần, phong con trai lên làm vua và biến thành vị thái hậu đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
Vietsub [Tập 81 - END|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-81-END/IWZBCE7W.html] [Tập 80|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-80/IWZBCE7I.html] [Tập 79|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-79/IWZBCE70.html] [Tập 78|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-78/IWZBCE6F.html] [Tập 77|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-77/IWZBCE6E.html] [Tập 76|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-76/IWZBCE6D.html] [Tập 75|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-75/IWZBCE6C.html] [Tập 74|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-74/IWZBCE6B.html] [Tập 73|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-73/IWZBCE6A.html] [Tập 72|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-72/IWZBCE69.html] [Tập 71|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-71/IWZBCE68.html] [Tập 70|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-70/IWZBCE67.html] [Tập 69|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-69/IWZBCE66.html] [Tập 68|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-68/IWZBCE6Z.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-67/IWZBCE6U.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-66/IWZBCE6O.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-65/IWZBCEWA.html] [Tập 64|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-64/IWZBCBEZ.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-63/IWZBCBEO.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-62/IWZBCBEW.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-61/IWZBCBDE.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-60/IWZBCBDD.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-59/IWZBCBDB.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-58/IWZBCBU7.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-57/IWZBCBOZ.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-56/IWZBCBFI.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-55/IWZBCBF0.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-54/IWZBCBEF.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-53/IWZBCBEE.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-52/IWZBCBD7.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-51/IWZBCBBA.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-50/IWZBCBOU.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-49/IWZBCBU8.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-48/IWZBCB6W.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-47/IWZBCB6I.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-46/IWZBCAB8.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-45/IWZBCA88.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-44/IWZBC98C.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-43/IWZBC9UA.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-42/IWZBC9WW.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-41/IWZBC906.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-40/IWZBC86U.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-39/IWZBC8ZF.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-38/IWZBC8WW.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-37/IWZBC8IF.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-36/IWZBC7FC.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-35/IWZBC7FA.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-34/IWZBC7ZB.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-33/IWZBC7O9.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-32/IWZBC6CB.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-31/IWZBC660.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-30/IWZBCZD0.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-29/IWZBCZUE.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-28/IWZBCU66.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-27/IWZBCU6I.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-26/IWZBCU0Z.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-25/IWZBCOFI.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-24/IWZBCOAI.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-23/IWZBCO88.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-22/IWZBCOU8.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-21/IWZBCO08.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-20/IWZBCIEO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-19/IWZBCICD.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-18/IWZBCI0I.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-17/IWZBC0EI.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-16/IWZBC060.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-15/IWZBC0WC.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-14/IWZBBFAA.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-13/IWZBBF7B.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-12/IWZBBFO6.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-11/IWZBBFOZ.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-10/IWZBBEF6.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-9/IWZBBEDI.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-8/IWZBBE96.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-7/IWZBBEZ8.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-6/IWZBBE00.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-5/IWZBBDBZ.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-4/IWZBBDZE.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-3/IWZBBDIB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-2/IWZBBC9E.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-1/IWZBBC87.html]
Thuyết Minh [Tập 81 - END|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-81-END/IWZBD7OO.html] [Tập 80|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-80/IWZBD7OW.html] [Tập 79|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-79/IWZBD7WD.html] [Tập 78|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-78/IWZBD7WF.html] [Tập 77|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-77/IWZBD7IF.html] [Tập 76|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-76/IWZBD7II.html] [Tập 75|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-75/IWZBD7W0.html] [Tập 74|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-74/IWZBD7I0.html] [Tập 73|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-73/IWZBD7IE.html] [Tập 72|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-72/IWZBD6B7.html] [Tập 71|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-71/IWZBD6B6.html] [Tập 70|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-70/IWZBD6BZ.html] [Tập 69|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-69/IWZBD6CD.html] [Tập 68|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-68/IWZBD6BW.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-67/IWZBD6BI.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-66/IWZBD6B8.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-65/IWZBD67F.html] [Tập 64|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-64/IWZBD67E.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-63/IWZBD67D.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-62/IWZBD67A.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-61/IWZBD67C.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-60/IWZBD679.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-59/IWZBCFU7.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-58/IWZBCFU9.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-57/IWZBCEE7.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-56/IWZBCEE6.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-55/IWZBCEEI.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-54/IWZBCEE0.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-53/IWZBCEDF.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-52/IWZBCEDE.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-51/IWZBCEDD.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-50/IWZBCEDC.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-49/IWZBCEDB.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-48/IWZBCFU8.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-47/IWZBCFUA.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-46/IWZBCFO6.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-45/IWZBCED9.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-44/IWZBCED8.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-43/IWZBCED7.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-42/IWZBC9ZW.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-41/IWZBC9ZI.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-40/IWZBC9WI.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-39/IWZBC9W0.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-38/IWZBC9IF.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-37/IWZBC9IE.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-36/IWZBC9IC.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-35/IWZBC9IU.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-34/IWZBC7FW.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-33/IWZBC7FI.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-32/IWZBC787.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-31/IWZBC786.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-30/IWZBC78U.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-29/IWZBC78O.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-28/IWZBC78I.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-27/IWZBC77C.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-26/IWZBCU9I.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-25/IWZBCU90.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-24/IWZBCU8F.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-23/IWZBCU8E.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-22/IWZBCU8D.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-21/IWZBCU8C.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-20/IWZBCU8B.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-19/IWZBCOZZ.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-18/IWZBCWW6.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-17/IWZBCWWZ.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-16/IWZBCWWU.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-15/IWZBCWWO.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-14/IWZBCWWW.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-13/IWZBCWWI.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-12/IWZBCWW0.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-11/IWZBCWIF.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-10/IWZBCWIE.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-9/IWZBCWID.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-8/IWZBCWIC.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-7/IWZBCWIB.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-6/IWZBCWIA.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-5/IWZBCWI9.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-4/IWZBCWI8.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-3/IWZBCWI7.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-2/IWZBCWI6.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Mi-Nguyet-Truyen-Tap-1/IWZBCWIZ.html]
Mị Nguyệt Truyện - The Legend Of Miyue (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X