Phim Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015) | Vietsub Full HD

Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)]

Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)

Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)]

  • Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015) NghienPhim.Net Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)
  • [stt/Hoàn tất (68/68)]
[stt/Hoàn tất (68/68)]
Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015) Phim Người Tình Kim Cương kể về Tiêu Lượng (Bi Rain) xuất thân từ Một gia đình giàu có, với tư chất thông minh, dù còn rất trẻ nhưng anh đã biến thành chủ tịch của Một tập đoàn đá quý. Việc gặp gỡ với cô nàng Mễ Đóa (Đường Yên) làm cho cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn. Với lời tỏ tình "Cũng như em, mới đầu em đã ko thể tự chủ được khi yêu anh, thì bây giờ anh cũng ko tài nào tự chủ được khi yêu em" của Tiên Lượng với Mễ Đóa đã khiến bao nhiêu Fan "điên đảo" ... Cụ thể câu chuyện xảy ra thế nào ? Mời những bạn theo dõi phim.


Người Tình Kim Cương  / 克拉恋人/ Diamond Lover 2015  Lịch phát sóng: VIETSUB lúc 22h00 tất cả các ngày từ 22/7/2015 trên PhimBatHu.com
Vietsub [Tập 68 - END|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-68-END/IWZB8OZB.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-67/IWZB8OUB.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-66/IWZB8OUA.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-65/IWZB8OUW.html] [Tập 64|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-64/IWZB8OOF.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-63/IWZB8OOE.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-62/IWZB8WID.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-61/IWZB8WIC.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-60/IWZB8WIB.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-59/IWZB8WIA.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-58/IWZB8WI9.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-57/IWZB8WI7.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-56/IWZB8WI6.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-55/IWZB8IF0.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-54/IWZB8IEE.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-53/IWZB808Z.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-52/IWZB808U.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-51/IWZB808O.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-50/IWZB808W.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-49/IWZB808I.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-48/IWZB80ZF.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-47/IWZB7FUU.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-46/IWZB7FUI.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-45/IWZB7FU0.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-44/IWZB7EAB.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-43/IWZB7EAA.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-42/IWZB7DW8.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-41/IWZB7DW7.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-40/IWZB7DW6.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-39/IWZB7DWZ.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-38/IWZB7DWO.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-37/IWZB7DWW.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-36/IWZB7BFF.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-35/IWZB7BFE.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-34/IWZB7BEE.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-33/IWZB7BED.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-32/IWZB7BEC.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-31/IWZB7BEB.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-30/IWZB7BD7.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-29/IWZB7BD6.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-28/IWZB7BCZ.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-27/IWZB7BCU.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-26/IWZB7B88.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-25/IWZB7B87.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-24/IWZB7B8O.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-23/IWZB7B8W.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-22/IWZB78DB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-21/IWZB78DA.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-20/IWZB78D9.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-19/IWZB78D7.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-18/IWZB78D6.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-17/IWZB78DU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-16/IWZB78DW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-15/IWZB77UD.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-14/IWZB77UC.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-13/IWZB77UB.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-12/IWZB7609.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-11/IWZB7ZF7.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-10/IWZB7ZFZ.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-9/IWZB7ZEW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-8/IWZB7Z08.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-7/IWZB7Z07.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-6/IWZB7Z06.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-5/IWZB7Z0Z.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-4/IWZB7Z0W.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-3/IWZB7Z0I.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-2/IWZB7O08.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Nguoi-Tinh-Kim-Cuong-Tap-1/IWZB7O07.html]
Người Tình Kim Cương - Diamond Lover (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X