Phim Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015) | Vietsub Full HD

Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015)]

Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015)

Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015)]

  • Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015) NghienPhim.Net Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015)
  • [stt/Hoàn tất (48/48)]
[stt/Hoàn tất (48/48)]
Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four 2015 Phim Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bổ 2015 được remake từ phiên bản 2008. Điểm khác lạ là nhân vật An Thế Cảnh được nâng lên thành nhân vật chính để đối đầu với 4 chàng trai của tứ đại danh bổ. Cải biên từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Ôn Thụy An, kể về bộ tứ anh hùng người nào cũng có khả năng đặc biệt hơn người: Lãnh Huyết hóa sói, Vô Tình có khả năng vận dụng ý nghĩ biến thành ám khí giết người, Thiết Thủ thân thể kim cương bất hoại, Truy Mệnh cước bộ biến hóa thần sầu. Mỗi người Một thế mạnh, Một tính cách nhưng họ có điểm chung là rất anh dũng và trung thành. Bốn người họ, 4 tính cách, dưới sự thu nhận và dẫn dắt của Gia Cát Chính Ngã, người đứng đầu Ty Thần Bổ, đã được phong làm Tứ đại bổ khoái, trừ gian phá án và lập được ko ít công lao cho triều đình...
Bản Uncut - Vietsub [Tập 44 - END|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-44-END/IWZBZBIO.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-43/IWZBZAEB.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-42/IWZBZAEO.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-41/IWZBZACD.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-40/IWZBZ86F.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-39/IWZBZ8ZU.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-38/IWZBZ8I8.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-37/IWZBZ7FD.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-36/IWZBZZAD.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-35/IWZBZZ9A.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-34/IWZBZZWO.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-33/IWZBZIED.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-32/IWZBZIDO.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-31/IWZBZI66.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-30/IWZBZI6Z.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-29/IWZBUEZA.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-28/IWZBUEZI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-27/IWZBUDEI.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-26/IWZBU9DF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-25/IWZBU987.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-24/IWZBU97W.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-23/IWZBU7W8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-22/IWZBU7W0.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-21/IWZBU6BW.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-20/IWZBUWZI.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-19/IWZBUWWE.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-18/IWZBUIB8.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-17/IWZBOEW0.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-16/IWZBOCFA.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-15/IWZBOC07.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-14/IWZBOBCC.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-13/IWZBO979.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-12/IWZBO9Z9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-11/IWZBO90B.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-10/IWZBO8E9.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-9/IWZBO6FO.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-8/IWZBO69D.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-7/IWZBO6Z6.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-6/IWZBO6U6.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-5/IWZBO6OE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-4/IWZBO6WC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-3/IWZBOOZ9.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-2/IWZBWFOB.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-1/IWZBWFI6.html]
Bản Truyền hình - Thuyết Minh [Tập 48 - END|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-48-END/IWZBZE90.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-47/IWZBZE8F.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-46/IWZBZE7U.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-45/IWZBZE7O.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-44/IWZBZA79.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-43/IWZBZA78.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-42/IWZBZA6E.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-41/IWZBZA6D.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-40/IWZBZA6C.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-39/IWZBZA6B.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-38/IWZBZ60W.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-37/IWZBZ60I.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-36/IWZBZ600.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-35/IWZBZW6F.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-34/IWZBZW6E.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-33/IWZBZW6D.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-32/IWZBZIEB.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-31/IWZBZIEA.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-30/IWZBUE69.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-29/IWZBUE67.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-28/IWZBUE66.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-27/IWZBUE6Z.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-26/IWZBUAI9.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-25/IWZBUAI8.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-24/IWZBU98B.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-23/IWZBU98A.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-22/IWZBU6BD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-21/IWZBU6BC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-20/IWZBUOWU.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-19/IWZBUOWO.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-18/IWZBUIDI.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-17/IWZBUID0.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-16/IWZBUICF.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-15/IWZBUICE.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-14/IWZBUICD.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-13/IWZBUICC.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-12/IWZBUICB.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-11/IWZBUICA.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-10/IWZBUIC9.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-9/IWZBUIC8.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-8/IWZBO8DU.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-7/IWZBO8DO.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-6/IWZBO8DW.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-5/IWZBO8DI.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-4/IWZBOU8E.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-3/IWZBOU8D.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-2/IWZBOUI6.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Tap-1/IWZBOUIZ.html]
Nhạc Phim [Anh hùng trong gió - Trương Hàn|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Anh-Hung-Trong-Gio-Truong-Han/IWZBWCF8.html] [Nghịch Tương Tư - Hà Thịnh Minh|http://tv.zing.vn/video/Thieu-Nien-Tu-Dai-Danh-Bo-2015-Nghich-Tuong-Tu-Ha-Thinh-Minh/IWZBWCF9.html]
Thiếu niên tứ đại danh bộ - The Four (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X