Phim Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015) | Vietsub Full HD

Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015)]

Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015)

Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015)]

  • Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015) NghienPhim.Net Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015)
  • [stt/Hoàn tất (23/23)]
[stt/Hoàn tất (23/23)]
Tình yêu vượt qua ngàn năm (Tình yêu vượt thời gian) - Love Through a Millennium Phim Tình Yêu Vượt Thời Gian được remake lại từ phiên bản gốc, Queen In Hyun's Man của Hàn Quốc. Phim là câu chuyện tình yêu lãng mạn vượt qua ngàn năm giữa chàng trai đến từ thời nhà Hán, Công Minh (Tỉnh Bách Nhiên) và cô nàng diễn viên nổi tiếng, Lâm Tương Tương (Trịnh Sảng) ở thời hiện đại 5 2015.
Sever 1 [Tập 23 - END|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Ket-Cuc-The-End/IWZBO7ZC.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-22/IWZBO6FU.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-21/IWZBOZCD.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-20/IWZBOU8B.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-19/IWZBOO6Z.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-18/IWZBWA87.html] [Tập 17 - Sẽ Không Ai Tổn Thương Em Được Nữa|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Se-Khong-Ai-Ton-Thuong-Em-Duoc-Nua/IWZBWA7C.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-16/IWZBWO76.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-15/IWZBWO60.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-14/IWZBWW69.html] [Tập 13 - Mãi Mãi Bên Nhau|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Mai-Mai-Ben-Nhau/IWZBWWUU.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-12/IWZBIFEE.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-11/IWZBIF69.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-10/IWZBIECW.html] [Tập 9 - Không Có Thời Hạn|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Khong-Co-Thoi-Han/IWZBIEBC.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-8/IWZBI70B.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-7/IWZBI6EW.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-6/IWZBI6AA.html] [Tập 5 - Cuộc Gặp Gỡ Khó Quên|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Cuoc-Gap-Go-Kho-Quen/IWZBI6CZ.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-4/IWZBIWCD.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-3/IWZBIIEO.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Tap-2/IWZBIIO8.html] [Tập 1 - Đêm Nay Là Đêm Nào|http://tv.zing.vn/video/Tinh-Yeu-Vuot-Thoi-Gian-Dem-Nay-La-Dem-Nao/IWZBIIWO.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-1-571_e6246.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-2-571_e6247.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-3-571_e6248.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-4-571_e6249.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-5-571_e6251.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-6-571_e6252.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-7-571_e6253.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-8-571_e6254.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-9-571_e6255.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-10-571_e6256.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-11-571_e6257.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-12-571_e6250.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-13-571_e6258.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-14-571_e6259.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-15-571_e6260.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-16-571_e6261.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-17-571_e6262.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-18-571_e6263.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-19-571_e6265.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-20-571_e6264.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-21-571_e6266.html] [Tập 22 - End|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-22-571_e6267.html] [Tập 23 - Tập Đặc Biệt|http://bilutv.com/xem-phim/tinh-yeu-vuot-thoi-gian-love-through-a-millennium-2015-tap-23-571_e6268.html]
Tình yêu vượt thời gian - Love Through a Millennium (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X