Phim Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015) | Vietsub Full HD

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)]

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)]

  • Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015) NghienPhim.Net Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)
  • [stt/Hoàn tất (44/44)]
[stt/Hoàn tất (44/44)]
Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You Phim Vẫn Cứ Thích Em kể về Năm 1916, để cứu chữa cho người mẹ mang trọng bệnh, cô gái dân thường Tiền Bảo Bảo phải mạo danh thân phận Tiêu Hàm, nữ tiến sĩ du học bất ngờ qua đời. Một bên là Hạng Hạo, người theo đuổi nhiệt tình, 1 bên là vị hôn phu Thẩm Văn Đào của Tiêu Hàm. Để không tiết lộ thân phận thật, Tiền Bảo Bảo vừa phải chốn chạy tình cảm với Hạng Hạo vừa phải xoá bỏ nghi ngờ của Thẩm Văn Đào.

Trong lúc tình cảm còn hỗn loạn thì rắc rối lại xuất hiện, hoá ra Tiêu Hàm vẫn chưa chết, sự trở lại của cô khiến Tiền Bảo Bảo đứng trước sự tra khảo của lương tâm. Thế lực đen Nhật Bản kéo đến, học viện quân sự rơi vào nguy hiểm. Vì đại nghĩa của đất nước và dân tộc, Tiền Bảo Bảo cùng với những thanh niên học viện quân sự đoàn kết lại đánh tan âm mưu của kẻ thù. Cuối cùng sự kiên trì và lương thiện của Tiền Bảo Bảo cũng thủ được sự thông cảm của mọi người và kết hôn với Hạng Hạo.
Vietsub [Tập 41 - END|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-41-END/IWZB6C0I.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-40/IWZB6BAA.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-39/IWZB6BUE.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-38/IWZB6BWB.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-37/IWZB6AEI.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-36/IWZB6AB7.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-35/IWZB6AI0.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-34/IWZB69FA.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-33/IWZB69FO.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-32/IWZB69EZ.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-31/IWZB697Z.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-30/IWZB69OO.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-29/IWZB68EW.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-28/IWZB6886.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-27/IWZB68WB.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-26/IWZB68W6.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-25/IWZB67FA.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-24/IWZB6786.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-23/IWZB67ZA.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-22/IWZB66DD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-21/IWZB66DB.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-20/IWZB66W8.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-19/IWZB66ID.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-18/IWZB6ZZU.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-17/IWZB6ZWO.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-16/IWZB6Z0Z.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-15/IWZB6U8C.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-14/IWZB6U7F.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-13/IWZB6OF9.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-12/IWZB6OF8.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-11/IWZB6OA6.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-10/IWZB6OAU.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-9/IWZB6OW8.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-8/IWZB6OWZ.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-7/IWZB6W78.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-6/IWZB6WZD.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-5/IWZB6WZE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-4/IWZB6ICO.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-3/IWZB6ICW.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-2/IWZB6IZ7.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-1/IWZB6IZW.html]
Thuyết Minh [Tập 41 - END|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-41-END/IWZB6E7U.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-40/IWZB6E7O.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-39/IWZB6E68.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-38/IWZB6E67.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-37/IWZB6E6D.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-36/IWZB6E6Z.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-35/IWZB6EZE.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-34/IWZB6EZC.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-33/IWZB6EZB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-32/IWZB6EZA.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-31/IWZB6EZ9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-30/IWZB6EZ8.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-29/IWZB6EZ7.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-28/IWZB6EZ6.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-27/IWZB6EZZ.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-26/IWZB6EZU.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-25/IWZB6EZ0.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-24/IWZB6EUF.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-23/IWZB6EUE.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-22/IWZB6EUD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-21/IWZB6EUC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-20/IWZB6B7D.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-19/IWZB6B7B.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-18/IWZB6B7A.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-17/IWZB6B78.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-16/IWZB6B76.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-15/IWZB6B7Z.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-14/IWZB6B7U.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-13/IWZB6B7O.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-12/IWZB6B7I.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-11/IWZB6B70.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-10/IWZB7IOU.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-9/IWZB6B6E.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-8/IWZB6B6D.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-7/IWZB6B6C.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-6/IWZB6B6B.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-5/IWZB6B6A.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-4/IWZB6BOD.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-3/IWZB6BOC.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-2/IWZB6BOB.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-1/IWZB6BOA.html]
Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You (2015)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X