Phim Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016 | Vietsub Full HD

Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016]

Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016

Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016]

  • Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016 NghienPhim.Net Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016
  • [stt/Hoàn tất (13/13)]
[stt/Hoàn tất (13/13)]
Tả Nhãn Quỷ Sự Phim Tả Nhãn Quỷ Sự là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết “Mắt trái của tôi là mắt âm dương”Doãn Minh Nhai - Một thanh niên bình thường, do tình cờ mà mở ra được mắt Âm Dương. Cậu phát hiện mắt trái của mình có thể nhìn thấy ma quỷ. Ngay sau đó, cậu được Một đạo sĩ tìm đến, người giúp cậu mở ra truyền kỳ của chính mình. Dưới sự hướng dẫn của đạo pháp sư Thanh Minh, cậu gia nhập Bạch Vô Thường - liên minh đạo pháp sư bí ẩn, biến thành người Thủ Hộ bảo vệ nhân gian khỏi sự quấy nhiễu của quỷ thần.
Server 1 [Tập 13 - END|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-13-END/IWZCUZF7.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-12/IWZCUZ0A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-11/IWZCUZ09.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-10/IWZCUZ08.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-9/IWZCUZ06.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-8/IWZCUZ0Z.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-7/IWZCUZ0O.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-6/IWZCUZ0W.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-5/IWZCUZ0I.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-4/IWZCUZ00.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-3/IWZCUUFE.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-2/IWZCUUFD.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Ta-Nhan-Quy-Su-Tap-1/IWZCUUFC.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-1-3320_e36146.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-2-3320_e36147.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-3-3320_e36148.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-4-3320_e36149.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-5-3320_e36150.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-6-3320_e36151.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-7-3320_e36211.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-8-3320_e36333.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-9-3320_e36344.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-10-3320_e36360.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-11-3320_e36492.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-12-3320_e36493.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/ta-nhan-quy-su-left-eye-tricky-2016-tap-13-3320_e36163.html]
Tả Nhãn Quỷ Sự - 2016

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X