Phim 28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016) | Vietsub Full HD

28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)]

28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)

28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)]

  • 28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016) NghienPhim.Net 28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)
  • [stt/Hoàn tất (26/26)]
[stt/Hoàn tất (26/26)]
28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016) Phim 28 Tuổi Vị Thành Niên kể về Lương Hạ 5 nay 28 tuổi, là quản lý I khách sạn cao cấp. Trong công việc cô phải đối mặt với sự quấy rối của cấp trên và sự hoạnh họe của khách hàng. Vào ngày sinh nhật, cô cãi nhau với bạn trai Mao Lượng. Trong lúc chán nản Lương Hạ đã đề nghị chia tay, nhưng điều bất ngờ là cô và Mao Lượng cùng xuyên ko trở về 5 17 tuổi. Cũng từ đó bao chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra...
Server 1 [Tập 26 - END|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-26-END/IWZCUFFZ.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-25/IWZCUDUU.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-24/IWZCUDU0.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-23/IWZCUDWI.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-22/IWZCUDWW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-21/IWZCUDWZ.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-20/IWZCUCC9.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-19/IWZCUCC8.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-18/IWZCUCC7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-17/IWZCUC87.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-16/IWZCUCUI.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-15/IWZCUCOU.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-14/IWZCUCOO.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-13/IWZCUBDW.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-12/IWZCUA7Z.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-11/IWZCUA7U.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-10/IWZCUA7O.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-9/IWZCUA7W.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-8/IWZCUAZU.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-7/IWZCUAZ0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-6/IWZCUAZI.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-5/IWZCUAUF.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-4/IWZCUAU0.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-3/IWZCUAOF.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-2/IWZCUAOE.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/28-Tuoi-Vi-Thanh-Nien-Tap-1/IWZCUAWI.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-1-3488_e37689.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-2-3488_e37690.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-3-3488_e37691.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-4-3488_e37692.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-5-3488_e37693.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-6-3488_e37694.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-7-3488_e37695.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-8-3488_e37696.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-9-3488_e37711.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-10-3488_e37712.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-11-3488_e37713.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-12-3488_e37714.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-13-3488_e38037.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-14-3488_e38094.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-15-3488_e38095.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-16-3488_e38096.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-17-3488_e38129.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-18-3488_e38194.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-19-3488_e38195.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-20-3488_e38196.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-21-3488_e38279.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-22-3488_e38280.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-23-3488_e38281.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-24-3488_e38316.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-25-3488_e38319.html] [Tập 26 - End|http://bilutv.com/xem-phim/28-tuoi-vi-thanh-nien-suddenly-seventeen-2016-tap-26-3488_e38753.html]
28 Tuổi Vị Thành Niên - Suddenly Seventeen (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X