Phim Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016) | Vietsub Full HD

Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016)]

Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016)

Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016)]

  • Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016) NghienPhim.Net Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016)
  • [stt/Hoàn tất (22/22)]
[stt/Hoàn tất (22/22)]
Bình Lý Hồ - Screen In Fox Phim Bình Lý Hồ kể về lúc chán nản, nữ họa sĩ Trịnh Tuyết Cảnh (Lưu Hinh Kỳ thủ vai) vô tình có được bút Ngự Tiên đã giải phong ấn trên bình phong cho Ba hồ tiên anh tuấn, Một Xích Sát đại nhân cao ngạo lạnh lùng Dư Diễm (La Vân Hy thủ vai), Một Trầm Minh Bạch Sênh dịu dàng ấm áp (Hoàng Tuấn Tiệp thủ vai), và Tiểu Hắc “chậm phát triển” khi thì lãnh đạm lúc lại dễ thương (Vương Triều Dương thủ vai). Trong phút chốc vô tình nhầm lẫn, Trịnh Tuyết Cảnh và Ba người họ đã kí kết khế ước chủ bộc, Một người Ba hồ tiên bị sợi tơ hồng của định mệnh gắn chặt với nhau…
Server 1 [Tập 22 - END|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-22-END/IWZCZ08Z.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-21/IWZCZ00A.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-20/IWZCZ009.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-19/IWZCZ008.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-18/IWZCUEEC.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-17/IWZCUEIU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-16/IWZCUDBW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-15/IWZCUDBO.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-14/IWZCUD69.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-13/IWZCUDZE.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-12/IWZCUC0C.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-11/IWZCUBE0.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-10/IWZCUBI6.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-9/IWZCUBIZ.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-8/IWZCUBIU.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-7/IWZCUA6F.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-6/IWZCUAZZ.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-5/IWZCUAI6.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-4/IWZCUAIZ.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-3/IWZCUAIU.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-2/IWZCUAIO.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Binh-Ly-Ho-Tap-1/IWZCUAIW.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-1-3416_e37084.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-2-3416_e37123.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-3-3416_e36160.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-4-3416_e36176.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-5-3416_e36175.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-6-3416_e36741.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-7-3416_e37688.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-8-3416_e37780.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-9-3416_e37808.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-10-3416_e37892.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-11-3416_e37914.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-12-3416_e37997.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-13-3416_e38168.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-14-3416_e38227.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-15-3416_e38325.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-16-3416_e38348.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-17-3416_e38382.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-18-3416_e38424.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-19-3416_e38676.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-20-3416_e38679.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-21-3416_e38738.html] [Tập 22 - End|http://bilutv.com/xem-phim/binh-ly-ho-ping-li-hu-2016-tap-22-3416_e38817.html]
Bình Lý Hồ - Screen In Fox (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X