Phim Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016) | Vietsub Full HD

Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016)]

Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016)

Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016)]

  • Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016) NghienPhim.Net Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016)
  • [stt/Hoàn tất (78/78)]
[stt/Hoàn tất (78/78)]
Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard Phim Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu: Đoàn Phi là nam thần vừa anh hùng, vừa quyến rũ trong số bộ đội đặc chủng, ngày thường tính tình ngáo ngơ, cực kỳ vô lại nhưng cũng vô cùng chính nghĩa, vào những thời khắc then chốt có thể sử dụng 1 chiêu giết địch. Có điều cũng vì chính nghĩa mà Đoàn Phi gặp phải ko ít xui xẻo, phải kết hôn với cô gái mà bố mẹ đã hứa hôn từ nhỏ, Vân Thi Đồng. Cặp vợ chồng trên danh nghĩa này lúc nào cũng chí chóe nhau, có thể gọi là cặp đôi oan gia, 1 bên có thân thủ thượng hạng, 1 bên thì thông minh có thừa.
Phần 2 [Tập 38 - END|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-38-END/IWZCZZAW.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-37/IWZCZU70.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-36/IWZCZU6E.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-35/IWZCZU6F.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-34/IWZCZU66.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-33/IWZCZUUU.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-32/IWZCZUUO.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-31/IWZCZUW7.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-30/IWZCZUW6.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-29/IWZCZUWW.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-28/IWZCZUI7.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-27/IWZCZU6I.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-26/IWZCZOFU.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-25/IWZCZODE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-24/IWZCZODD.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-23/IWZCZOA0.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-22/IWZCZOUB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-21/IWZCZOUA.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-20/IWZCZOW8.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-19/IWZCZOW7.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-18/IWZCZW90.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-17/IWZCZW89.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-16/IWZCZW68.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-15/IWZCZW6Z.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-14/IWZCZICW.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-13/IWZCZICI.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-12/IWZCZI99.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-11/IWZCZI8D.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-10/IWZCZIOZ.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-9/IWZCZIO8.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-8/IWZCZIO7.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-7/IWZCZI0E.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-6/IWZCZI0A.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-5/IWZCZI07.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-4/IWZCZI00.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-3/IWZCZ0E9.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-2/IWZCZ0DO.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-1/IWZCZ0DW.html]
Phần 1 [Tập 40 - END - Phần 1|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-END-Phan-1/IWZCWWC6.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-39/IWZCWWCA.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-38/IWZCWWC9.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-37/IWZCWWC8.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-36/IWZCWWCZ.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-35/IWZCWWCU.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-34/IWZCWWCW.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-33/IWZCWWA7.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-32/IWZCWWA6.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-31/IWZCWWAZ.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-30/IWZCWWAU.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-29/IWZCWWAO.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-28/IWZCWWA0.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-27/IWZCWW9F.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-26/IWZCWW9E.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-25/IWZCWW9D.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-24/IWZCWW9C.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-23/IWZCWW9B.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-22/IWZCWW9A.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-21/IWZCWIOC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-20/IWZCWIOB.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-19/IWZCWIOA.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-18/IWZCW0C6.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-17/IWZCIFOA.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-16/IWZCIF6U.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-15/IWZCIFZ7.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-14/IWZCIFUU.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-13/IWZCIFOC.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-12/IWZCIFO9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-11/IWZCIEWC.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-10/IWZCIEWB.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-9/IWZCIDEW.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-8/IWZCIDEI.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-7/IWZCIDE0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-6/IWZCIDDF.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-5/IWZCIDDE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-4/IWZCIA78.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-3/IWZCIA77.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-2/IWZCIA76.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Chang-Ve-Si-Dang-Yeu-Tap-1/IWZCIA7Z.html]
Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu - Female CEOs Bodyguard (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X