Phim Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016 | Vietsub Full HD

Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016]

Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016

Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016]

  • Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016 NghienPhim.Net Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016
  • [stt/Hoàn tất (60/60)]
[stt/Hoàn tất (60/60)]
Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016 Phim Chung Cực Nhất Bang 4 (2016) Đại chiến không gian sắt vẫn chưa chấm dứt, để bảo vệ Lôi Đình, Đại Đông uỷ thác cho Tu - đoàn trưởng đoàn chiến đấu bảo vệ Đông thành đưa cô về không gian vàng trước, còn mình và Hạ Thiên kề vai tác chiến chống lại đại quân ma giới, Lôi Đình lưu luyến Đại Đông không rời.

Không ngờ Tu và Lôi Đình trên đường trở về không gian vàng lại bất ngờ gặp mai phục, 2 người chia tách, Lôi Đình mất tích. Mà lúc này Chung cực nhất bang như rắn mất đầu, 2 anh em Cô Chiến và Chỉ Qua tỷ thí võ quyết đấu để tranh ngôi lão đại. Tu đã tìm được Chung cực nhất bang. Lôi Đình mất tích gây nên sóng to gió lớn. Sau bao cố gắng nỗ lực của mọi người cuối cùng cũng tìm thấy Lôi Đình, đưa cô trở lại vị trí lão đại, nhưng lại phát hiện tính tình cô đã thay đổi, thì ra tất cả chuyện này đều là 1 màn kịch…
Chọn tập [Tập 60 - END|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-60-END/IWZCOW9Z.html] [Tập 59|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-59/IWZCOW9O.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-58/IWZCOWO9.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-57/IWZCOWOZ.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-56/IWZCOWOU.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-55/IWZCOWI0.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-54/IWZCOW0F.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-53/IWZCOIAU.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-52/IWZCOIAO.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-51/IWZCWFZA.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-50/IWZCWFZ9.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-49/IWZCWFZW.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-48/IWZCWFO9.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-47/IWZCWEB0.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-46/IWZCWEAE.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-45/IWZCWEAD.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-44/IWZCWDUW.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-43/IWZCWDUI.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-42/IWZCWDOB.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-41/IWZCWDWI.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-40/IWZCWDW0.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-39/IWZCWDIF.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-38/IWZCWCE9.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-37/IWZCWCU9.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-36/IWZCWCUU.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-35/IWZCWCUO.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-34/IWZCWCUW.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-33/IWZCWCOB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-32/IWZCWBCO.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-31/IWZCWBA9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-30/IWZCWAFW.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-29/IWZCWAFI.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-28/IWZCWAF0.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-27/IWZCWAB0.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-26/IWZCWAAC.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-25/IWZCWAAZ.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-24/IWZCWA98.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-23/IWZCW96F.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-22/IWZCW9BI.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-21/IWZCW8DC.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-20/IWZCW8DB.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-19/IWZCW8CC.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-18/IWZCW8Z7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-17/IWZCW788.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-16/IWZCW7Z9.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-15/IWZCW7I6.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-14/IWZCW6F9.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-13/IWZCW6FZ.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-12/IWZCW6OE.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-11/IWZCW6OD.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-10/IWZCWZFE.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-9/IWZCWZF9.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-8/IWZCWZDZ.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-7/IWZCWZAD.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-6/IWZCWZAC.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-5/IWZCWZCA.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-4/IWZCWUCO.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-3/IWZCWUCW.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-2/IWZCWU9F.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Chung-Cuc-Nhat-Ban-4-Tap-1/IWZCWU9E.html]
Chung Cực Nhất Bang 4 - 2016

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X