Phim Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016) | Vietsub Full HD

Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016)]

Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016)

Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016)]

  • Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016) NghienPhim.Net Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016)
  • [stt/Hoàn tất (45/45)]
[stt/Hoàn tất (45/45)]
Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016) Phim Công Chúa Giải Ưu với sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc Trương Hâm Nghệ, Viên Hoằng, Viên Văn Khang, Diệp Thanh, Lưu Quán Tường. Công Chúa Giải Ưu kể về cuộc đời nàng công chúa Giải Ưu, là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa. Vào thời Hán Vũ Đế, Vũ Đế thiết lập liên minh với 1 số quốc gia nhỏ ở phía tây để cùng liên kết chống lại Hung Nô. Ô Tôn, 1 vương quốc khá hùng mạnh ở phía tây Trung Quốc lúc bấy giờ, là đồng minh chính của Vũ Đế. Vũ Đế đã cố gắng tạo dựng mối bang giao tốt đẹp với Ô Tôn thông qua những cuộc hôn nhân.

Để gắn kết chính trị và quân sự giữa nhà Hán và Ô Tôn, công chúa Giải Ưu rời khỏi hoàng cung để thành thân với Quốc Vương Ô Tôn. Tuy nhiên, cô ko ngờ cuối cùng mình lại yêu người cháu của Quốc Vương. Sự thông minh và lòng thương xót của Giải Ưu dành cho người dân Ô Tôn ko chỉ giúp bình ổn những sự đe dọa cho nhà Hán từ quân Hung Nô, khiến cho quan hệ bang giao giữa triều Hán và Ô Tôn được củng cố rõ rệt, mà còn truyền bá văn hóa Trung Hoa cho đất nước phía Tây và khuyến khích giao lưu văn hóa
Chọn tập [Tập 45 - END|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-45-END/IWZCUIZE.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-44/IWZCUIWA.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-43/IWZCUIW9.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-42/IWZCU0BZ.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-41/IWZCU0BU.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-40/IWZCOEU0.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-39/IWZCOE0B.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-38/IWZCOE0A.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-37/IWZCODA9.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-36/IWZCODA6.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-35/IWZCOCED.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-34/IWZCOCEC.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-33/IWZCOC9I.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-32/IWZCOB8E.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-31/IWZCOAEI.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-30/IWZCO9DD.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-29/IWZCO9BI.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-28/IWZCO907.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-27/IWZCO8Z0.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-26/IWZCO7ED.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-25/IWZCO77U.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-24/IWZCO6BZ.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-23/IWZCO6BU.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-22/IWZCOZEW.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-21/IWZCOZEI.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-20/IWZCOZE0.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-19/IWZCOZDF.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-18/IWZCOU6A.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-17/IWZCOUWI.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-16/IWZCOU0U.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-15/IWZCOU0O.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-14/IWZCOOA9.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-13/IWZCOO8E.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-12/IWZCOO8D.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-11/IWZCOO8C.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-10/IWZCOOO8.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-9/IWZCOO0Z.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-8/IWZCOWAW.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-7/IWZCOW9C.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-6/IWZCOW9B.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-5/IWZCOICD.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-4/IWZCOICC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-3/IWZCOICB.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-2/IWZCOICA.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Cong-Chua-Giai-Uu-Tap-1/IWZCOIC9.html]
Công Chúa Giải Ưu - Princess Jie You (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X