Phim Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016) | Vietsub Full HD

Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016)]

Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016)

Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016)]

  • Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016) NghienPhim.Net Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016)
  • [stt/Hoàn tất (31/31)]
[stt/Hoàn tất (31/31)]
Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace Phim Cực Phẩm Gia Đinh 2016 chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vũ Nham. Lâm Vãn Vinh (Trần Hách) là 1 người thông minh, vừa rộng rãi vừa trọng tình trọng nghĩa, cũng là 1 nhân vật ham mê chơi đùa. Một lần ngoài ý muốn sống sót sau tai nạn, Lâm Vãn Vinh đến thành Kim Lăng. Vì báo đáp ân cứu mạng của Ngụy lão, hắn đến Tiêu gia làm gia đinh quản lý việc nhà. Một lần hiểu nhầm, hắn gặp gỡ hồng nhan tri kỷ Tiêu Thanh Tuyền (Lý Khê Nhuế). Đào gia vẫn đối với Tiêu gia như hổ rình mồi, liên kết những thương gia chèn ép Tiêu gia, thậm trí hợp mưu bắt cóc Lâm vãn Vinh cùng Tiêu đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược (Kim Thần). Thanh Tuyền vì cứu 2 người mà trúng kịch độc, rời xa kinh thành. Tránh được 1 kiếp nạn, hắn nhìn thấu được quỷ kế của Đào gia liền giúp Tiêu gia đánh bại Đào gia. Diệu Tiên hội nhiều lần cùng Đào gia hợp tác ám toán Tiêu gia. Lâm Vãn Vinh thuận theo yêu cầu của đại thần mang quân tấn công Diệu Tiên hội...
Server 1 (Vietsub) [Tập 31 - END|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-31-END/IWZCZ0FW.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-30/IWZCZ0FI.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-29/IWZCZ0F0.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-28/IWZCZ087.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-27/IWZCZ086.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-26/IWZCZ0WF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-25/IWZCUFB6.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-24/IWZCUFA9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-23/IWZCUFO8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-22/IWZCUFO7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-21/IWZCUEF0.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-20/IWZCUEIZ.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-19/IWZCUE0Z.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-18/IWZCUE0U.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-17/IWZCUDCU.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-16/IWZCUDCO.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-15/IWZCUD6C.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-14/IWZCUD6B.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-13/IWZCUD6A.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-12/IWZCUC6A.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-11/IWZCUC69.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-10/IWZCUBFD.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-9/IWZCUB8B.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-8/IWZCUB8A.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-7/IWZCUBIO.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-6/IWZCUA6E.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-5/IWZCUA6D.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-4/IWZCUAZ6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-3/IWZCUAII.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-2/IWZCUAI0.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-1/IWZCUA0F.html]
Server 1 (Thuyết Minh) [Tập 31 - End|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-31-End/IWZCZIWF.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-30/IWZCZIWE.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-29/IWZCZIWD.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-28/IWZCZI06.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-27/IWZCZI0Z.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-26/IWZCZ0ZE.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-25/IWZCZ0ZD.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-24/IWZCZ0UD.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-23/IWZCZ0UC.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-22/IWZCZ0UB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-21/IWZCZ0UZ.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-20/IWZCUEFD.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-19/IWZCUEFC.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-18/IWZCUE60.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-17/IWZCUEZF.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-16/IWZCUEZE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-15/IWZCUDCW.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-14/IWZCUDIE.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-13/IWZCUD0Z.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-12/IWZCUCDC.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-11/IWZCUCDB.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-10/IWZCUCI0.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-9/IWZCUC0F.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-8/IWZCUC0E.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-7/IWZCUB76.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-6/IWZCUA8B.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-5/IWZCUA89.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-4/IWZCUA88.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-3/IWZCUA8A.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-2/IWZCUA8D.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Cuc-Pham-Gia-Dinh-Tap-1/IWZCUA8C.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-1-3474_e37596.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-2-3474_e37601.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-3-3474_e37602.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-4-3474_e37643.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-5-3474_e37644.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-6-3474_e37687.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-7-3474_e37776.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-8-3474_e37941.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-9-3474_e37942.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-10-3474_e38023.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-11-3474_e38078.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-12-3474_e38116.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-13-3474_e38142.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-14-3474_e38209.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-15-3474_e38266.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-16-3474_e38315.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-17-3474_e38344.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-18-3474_e38370.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-19-3474_e38377.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-20-3474_e38390.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-21-3474_e38423.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-22-3474_e38581.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-23-3474_e38593.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-24-3474_e38594.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-25-3474_e38595.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-26-3474_e38596.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-27-3474_e38597.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-28-3474_e38598.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-29-3474_e38652.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-30-3474_e38963.html] [Tập 31 - End|http://bilutv.com/xem-phim/cuc-pham-gia-dinh-legend-of-ace-2016-tap-31-3474_e38964.html]
Cực Phẩm Gia Đinh - Legend Of Ace (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X