Phim Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016) | Vietsub Full HD

Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016)]

Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016)

Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016)]

  • Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016) NghienPhim.Net Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016)
  • [stt/Hoàn tất (29/29)]
[stt/Hoàn tất (29/29)]
Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016) Phim Cửu Châu Thiên Không Thành là bộ phim do hãng phim Chim Cánh Cụt và Thượng Ảnh Hoàn Á hợp tác sản xuất, do Dương Lỗi đạo diễn. Phim kể về những lực lượng thần bí.Thời kì cổ đại, Vũ tộc vì có khả năng bay lượn nên được coi là thần minh. Vũ tộc cư trú trên Thanh Đô ở Cô Xạ Sơn. Có thể được bay lượn trên Thiên Không Thành làm cho những tộc khác hâm mộ ko ngớt.

Thế nhưng ko may Thiên Không Thành đột nhiên bị nổ tung khiến Vũ Tộc tức giận. Sau đó Dị Phục Linh cô gái loài người bị nghi ngờ là kẻ gây ra vụ nổ. Thế nhưng, 1 thanh niên của Vũ Tộc là Phong Thiên Dật đã từng gặp qua Dị Phục Linh cho rằng ko phải sự việc trên do cô làm. Xuất phát từ tính cách trọng tình trọng nghĩa của mình, hắn đã cứu giúp cô.

Kỳ thực hết thảy mọi việc đều do Vũ Tộc gây nên, họ ko cam lòng yên vị việc phụng sự 1 pho tượng Thần Chích, mà muốn lợi dụng ưu thế của dòng tộc để tranh đoạt mưu lợi, bởi vậy đã chế tạo ra Đạo Tạc, khơi mào chiến tranh. Hiểu được hết thảy mọi việc, Phong Thiên Dật và Dị Phục Linh ko cam lòng thấy chuyện như vậy sẽ xảy ra, họ nhiều lần vào sinh ra tử để ngăn chặn tất cả mọi việc.
Chọn tập [Tập 29 - Kết 2|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Ket-2/IWZCO9BD.html] [Tập 28 - Kết 1|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Ket-1/IWZCO9BC.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-27/IWZCO9BA.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-26/IWZCO9B9.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-25/IWZCO9B8.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-24/IWZCO9B7.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-23/IWZCO9B6.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-22/IWZCO9BZ.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-21/IWZCO9BU.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-20/IWZCO9BO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-19/IWZCO9BW.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-18/IWZCO967.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-17/IWZCO96D.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-16/IWZCO96C.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-15/IWZCO96B.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-14/IWZCO969.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-13/IWZCO968.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-12/IWZCO966.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-11/IWZCO96U.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-10/IWZCO96I.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-9/IWZCO96A.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-8/IWZCO6DD.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-7/IWZCOZO7.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-6/IWZCOOAC.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-5/IWZCOOAB.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-4/IWZCWFCW.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-3/IWZCWFCI.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-2/IWZCWFBI.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Cuu-Chau-Thien-Khong-Thanh-Tap-1/IWZCWFAE.html]
Cửu Châu Thiên Không Thành - Novaland: The Castle in the Sky (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X