Phim Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016) | Vietsub Full HD

Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016)]

Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016)

Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016)]

  • Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016) NghienPhim.Net Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016)
  • [stt/Hoàn tất (44/44)]
[stt/Hoàn tất (44/44)]
Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016) Phim Đại Giá Phong Thượng mang đề tài hôn nhân đô thị lãng mạn. Kim Chí Hào (Kiều Chấn Vũ) là 1 bác sĩ, vì để khiến cho mẹ an lòng đã kiếm 1 người quý khách hàng gái giả. Anh quen biết Hạ Nhiên (Dương Tử) – cô gái bị quý khách hàng trai hủy bỏ hôn sự, và nhờ cô giúp đỡ. Cả Hai bước vào 1 mối quan hệ giả, nhưng rồi lại cùng rơi vào lưới tình thật.
Cả II ở bên cạnh, giúp đỡ nhau đi qua những thử thách và khó khăn, rồi dần dần phát sinh tình cảm với nhau, biến thành "tình thật"
Sever 1 [Tập 44 - END|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-44-END/IWZCUFA8.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-43/IWZCUFA7.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-42/IWZCUFA6.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-41/IWZCUFAZ.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-40/IWZCUFAO.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-39/IWZCUFAW.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-38/IWZCUFAU.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-37/IWZCUFOI.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-36/IWZCUFO0.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-35/IWZCUFWF.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-34/IWZCUFWE.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-33/IWZCUFWD.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-32/IWZCUE0F.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-31/IWZCUDD9.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-30/IWZCUDBU.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-29/IWZCUDCA.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-28/IWZCUDBI.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-27/IWZCUDAE.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-26/IWZCUDAD.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-25/IWZCUDAC.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-24/IWZCUDAB.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-23/IWZCUDAA.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-22/IWZCUDA9.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-21/IWZCUDA8.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-20/IWZCUDA6.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-19/IWZCUDAZ.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-18/IWZCUDAU.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-17/IWZCUDAO.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-16/IWZCUDAW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-15/IWZCUD6Z.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-14/IWZCUD6U.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-13/IWZCUD6O.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-12/IWZCUDUW.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-11/IWZCUDOD.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-10/IWZCUDOC.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-9/IWZCUDOB.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-8/IWZCUDOA.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-7/IWZCUDO9.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-6/IWZCUDO8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-5/IWZCUDO7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-4/IWZCUDO6.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-3/IWZCUDOZ.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-2/IWZCUDOU.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Dai-Gia-Phong-Thuong-Tap-1/IWZCUDOO.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-1-3378_e36528.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-2-3378_e36173.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-3-3378_e36753.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-4-3378_e36875.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-5-3378_e36864.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-6-3378_e36873.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-7-3378_e37009.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-8-3378_e37010.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-9-3378_e37001.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-10-3378_e37028.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-11-3378_e37219.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-12-3378_e37354.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-13-3378_e37459.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-14-3378_e36019.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-15-3378_e37579.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-16-3378_e37626.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-17-3378_e37672.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-18-3378_e37709.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-19-3378_e37769.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-20-3378_e37824.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-21-3378_e37884.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-22-3378_e37951.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-23-3378_e37991.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-24-3378_e38038.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-25-3378_e38115.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-26-3378_e38013.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-27-3378_e38155.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-28-3378_e38059.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-29-3378_e38174.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-30-3378_e38314.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-31-3378_e38367.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-32-3378_e38338.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-33-3378_e38444.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-34-3378_e38318.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-35-3378_e38373.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-36-3378_e38599.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-37-3378_e38642.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-38-3378_e38696.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-39-3378_e38234.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-40-3378_e38235.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-41-3378_e38240.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-42-3378_e38241.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-43-3378_e38290.html] [Tập 44 - End|http://bilutv.com/xem-phim/dai-gia-phong-thuong-perfect-wedding-2016-tap-44-3378_e38701.html]
Đại Giá Phong Thượng - Perfect Weding (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X