Phim Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016) | Vietsub Full HD

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016)]

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016)

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016)]

  • Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016) NghienPhim.Net Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016)
  • [stt/Hoàn tất (38/38)]
[stt/Hoàn tất (38/38)]
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016) Phim Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên chuyển thể từ bộ ngôn tình Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên của nhà văn Huyền Ẩn.

Một người thừa kế tập đoàn Trung Quốc-Thụy Sĩ có tên là Wang Li Chuan (Godfrey Gao) trở về Trung Quốc để tiếp nhận I công ty và đáp ứng những trẻ và vui tươi Xie Xiao Qiu (Jiao Tháng Sáu Yan).

Mời những quý khách theo dõi bộ phim được cập nhật trên nghienphim.net! Chúc những quý khách có những giây phút thư giãn vui vẻ!
Chọn tập [Tập 38 - END|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-38-END/IWZCWEFD.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-37/IWZCWEFC.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-36/IWZCWEFB.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-35/IWZCWE8D.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-34/IWZCWE8C.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-33/IWZCWE8B.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-32/IWZCWE8A.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-31/IWZCWE89.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-30/IWZCWEOD.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-29/IWZCWEOC.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-28/IWZCWEOB.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-27/IWZCWEO9.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-26/IWZCWEO8.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-25/IWZCWDUA.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-24/IWZCWDU9.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-23/IWZCWDU8.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-22/IWZCWDU7.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-21/IWZCWDU6.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-20/IWZCWC7F.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-19/IWZCWC7E.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-18/IWZCWC7D.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-17/IWZCWC7C.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-16/IWZCWC7B.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-15/IWZCWBCC.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-14/IWZCWBCB.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-13/IWZCWBCA.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-12/IWZCWBC9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-11/IWZCWBC8.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-10/IWZCWB0B.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-9/IWZCWB0A.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-8/IWZCWB09.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-7/IWZCWB08.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-6/IWZCWB07.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-5/IWZCWA06.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-4/IWZCWA0Z.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-3/IWZCWA0U.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-2/IWZCWA0O.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Gap-Go-Vuong-Lich-Xuyen-Tap-1/IWZCWA0W.html]
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên - Remembering Lichuan (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X