Phim Giải mật - Decoded / Decrypt (2016) | Vietsub Full HD

Giải mật - Decoded / Decrypt (2016)]

Giải mật - Decoded / Decrypt (2016)

Giải mật - Decoded / Decrypt (2016)]

  • Giải mật - Decoded / Decrypt (2016) NghienPhim.Net Giải mật - Decoded / Decrypt (2016)
  • [stt/Hoàn tất (45/45)]
[stt/Hoàn tất (45/45)]
Giải mật - Decoded / Decrypt Phim Giải mật - Decoded / Decrypt được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của "Cha đẻ của tiểu thuyết gián diệp chiến tranh Trung Quốc", Mạch Gia. Xoay quanh thiên tài ngốc nghếch Dung Kim Trân 1 "siêu cấp phá giải mật mã", triển khai 1 "Nhiệm vụ bất khả thi" huyền thoại.
Chọn tập [Tập 45 - END|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-45-END/IWZCW8O0.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-44/IWZCW8W0.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-43/IWZCW79D.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-42/IWZCW79B.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-41/IWZCW76C.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-40/IWZCW76B.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-39/IWZCW7UU.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-38/IWZCW7UO.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-37/IWZCW7ID.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-36/IWZCW7IA.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-35/IWZCW679.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-34/IWZCW68I.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-33/IWZCW678.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-32/IWZCW6ZZ.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-31/IWZCW6IW.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-30/IWZCW6II.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-29/IWZCW60I.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-28/IWZCW600.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-27/IWZCWZD9.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-26/IWZCWZD8.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-25/IWZCWZA7.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-24/IWZCWZA6.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-23/IWZCWZUB.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-22/IWZCWZUD.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-21/IWZCWZUA.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-20/IWZCWZWI.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-19/IWZCWUAD.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-18/IWZCWU87.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-17/IWZCWU86.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-16/IWZCWU7U.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-15/IWZCWU7O.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-14/IWZCWOF0.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-13/IWZCWU00.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-12/IWZCWO8O.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-11/IWZCWO8W.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-10/IWZCWOZZ.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-9/IWZCWOOA.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-8/IWZCWWCI.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-7/IWZCWWC0.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-6/IWZCWWZ8.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-5/IWZCWWZ7.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-4/IWZCWIA0.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-3/IWZCWIU7.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-2/IWZCWIIW.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Giai-Mat-Tap-1/IWZCW0DW.html]
Giải mật - Decoded / Decrypt (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X