Phim Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama) | Vietsub Full HD

Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama)]

Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama)

Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama)]

  • Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama) NghienPhim.Net Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama)
  • [stt/Hoàn tất (26/26)]
[stt/Hoàn tất (26/26)]
Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama) Phim Họa giang hồ chi bất lương nhân chuyển thể từ bộ phim hoạt hình đồ họa cùng tên. Các nhân vật chính trong phim cùng quần hiệp ẩn sĩ phất kiếm giang hồ, cùng cháy hết tuổi trẻ và trải nghiệm tình ái xuyên suốt thời loạn thế hỗn độn, những biến ảo khôn lường của lòng trung thành và sự phản bội cùng bao thăng trầm bi hỷ. Cuối cùng từ trong thời đại tàn lụi này đã khơi dậy nên nguồn sức mạnh then chốt, khai sáng nên Một kỷ nguyên mới, lập nên Một truyền kỳ võ hiệp lịch sử Trung Quốc huy hoàng và lãng mạn.
Chọn tập [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-26/IWZCUCCF.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-25/IWZCUCCE.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-24/IWZCUCCD.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-23/IWZCUCCC.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-22/IWZCUCCB.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-21/IWZCUCCA.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-20/IWZCUCAO.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-19/IWZCUCAW.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-18/IWZCUCAI.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-17/IWZCUCA0.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-16/IWZCUC9E.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-15/IWZCUC9D.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-14/IWZCUC9C.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-13/IWZCUC9B.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-12/IWZCO77F.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-11/IWZCO77O.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-10/IWZCO7UD.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-9/IWZCO7UA.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-8/IWZCO7OB.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-7/IWZCO7O8.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-6/IWZCO7WB.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-5/IWZCO7IC.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-4/IWZCO708.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-3/IWZCO707.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-2/IWZCO70U.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Hoa-Giang-Ho-Chi-Bat-Luong-Nhan-2016-Tap-1/IWZCO6CF.html]
Họa giang hồ chi bất lương nhân - Hoa giang ho (Drama)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X