Phim Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016) | Vietsub Full HD

Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016)]

Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016)

Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016)]

  • Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016) NghienPhim.Net Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016)
  • [stt/Hoàn tất (17/17)]
[stt/Hoàn tất (17/17)]
Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016) Phim Khế Ước Của Quỷ xoay quanh 4 nhân vật bình thường, tình cờ làm cuộc trao đổi với ác quỷ, đổi lại họ thủ được I số siêu năng lực nhỏ, sở hữu thể thỏa mãn yêu cầu của mỗi người. Nhưng sau đó họ phát hiện đằng sau những siêu năng lực này là I âm mưu lớn khác...

Mời những bạn đón xem diễn biến của tập phim sẽ diễn ra như thế nào nhé! Chúc các bạn một ngày vui vẻ ^^!
Sever 1 [Tập 17 - END|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-17-END/IWZCZUZD.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-16/IWZCZUU0.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-15/IWZCZ0CW.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-14/IWZCUEFO.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-13/IWZCUEFW.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-12/IWZCUEE9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-11/IWZCUEE7.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-10/IWZCUCCO.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-9/IWZCUC8D.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-8/IWZCUAW0.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-7/IWZCUA0E.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-6/IWZCU86W.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-5/IWZCU7UF.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-4/IWZCUZBU.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-3/IWZCUUFO.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-2/IWZCUUFW.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Khe-Uoc-Cua-Quy-Tap-1/IWZCUUBE.html]
Sever 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-1-3359_e36547.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-2-3359_e36548.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-3-3359_e36549.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-4-3359_e36693.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-5-3359_e36037.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-6-3359_e36881.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-7-3359_e37237.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-8-3359_e37625.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-9-3359_e38156.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-10-3359_e38170.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-11-3359_e38582.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-12-3359_e38583.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-13-3359_e38584.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-14-3359_e38585.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-15-3359_e38741.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-16-3359_e40570.html] [Tập 17 - End|http://bilutv.com/xem-phim/khe-uoc-cua-quy-simple-man-2016-tap-17-3359_e40629.html]
Khế Ước Của Quỷ - Simple Man (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X