Phim Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016) | Vietsub Full HD

Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016)]

Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016)

Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016)]

  • Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016) NghienPhim.Net Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016)
  • [stt/Hoàn tất (21/21)]
[stt/Hoàn tất (21/21)]
Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb Phim Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Sau khi tới những vùng hẻo lãnh ở biên giới Mông Cổ, Hồ Bát Nhất đã tìm được phần còn lại của cuốn sách cũ Thập lục tự Âm dương Phong thuỳ bí thuật mà ông nội để lại. Khi tham gia quân ngũ, trong lần tới Tây Tạng, Hồ Bát Nhất cùng đồng đội gặp I trận tuyết lở, rơi vào I hang động lớn may mắn thoát chết. Sau khi giải ngũ, Hồ Bạt Nhất cùng Vương Khải Tuyền, con nhà lính, súng bắn như chớp; và Shirley Dương, nữ triệu phú Hoa kiều, cũng là cháu ngoại I tay trộm mộ lẫy lừng cùng thực hiện chuyến phiêu lưu tới thành cổ Tinh Tuyệt của dân tộc Quỷ Động. Ba người, Ba động cơ, đã cùng dấn bước vào sa mạc hung hiểm hòng truy tìm toà thành cổ Tinh Tuyệt thần bí... Bản lĩnh sở hữu thừa, chỉ tiếc là, họ không biết được những lời nguyền đáng sợ nào đang đợi họ...
Server 1 (Vietsub) [Tập 21 - END|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-21-END/IWZCZZZB.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-20/IWZCZZZA.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-19/IWZCZZZ9.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-18/IWZCZU6O.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-17/IWZCZUOF.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-16/IWZCZUO7.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-15/IWZCZOIA.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-14/IWZCZOI8.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-13/IWZCZWFW.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-12/IWZCZID6.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-11/IWZCZIDO.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-10/IWZCZICU.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-9/IWZCZ0E0.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-8/IWZCZ0DD.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-7/IWZCZ0DA.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-6/IWZCUF9Z.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-5/IWZCUF9U.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-4/IWZCUF9O.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-3/IWZCUFZW.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-2/IWZCUFUF.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-1/IWZCUFUE.html]
Server 1 (Thuyết Minh) [Tập 21 - END|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-21-END/IWZCZ8UW.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-20/IWZCZ8UI.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-19/IWZCZ8U0.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-18/IWZCZU79.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-17/IWZCZU78.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-16/IWZCZU77.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-15/IWZCZU76.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-14/IWZCZU7Z.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-13/IWZCZU7U.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-12/IWZCZOC9.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-11/IWZCZOC8.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-10/IWZCZOC7.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-9/IWZCZOC6.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-8/IWZCZOCZ.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-7/IWZCZOCU.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-6/IWZCZOCO.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-5/IWZCZOCW.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-4/IWZCZOCI.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-3/IWZCZOC0.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-2/IWZCZOBF.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Ma-Thoi-Den-Tinh-Tuyet-Co-Thanh-Tap-1/IWZCZOBD.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-1-3346_e36451.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-2-3346_e38615.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-3-3346_e38617.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-4-3346_e38621.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-5-3346_e38623.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-6-3346_e38625.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-7-3346_e38645.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-8-3346_e38744.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-9-3346_e38745.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-10-3346_e39011.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-11-3346_e39278.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-12-3346_e39279.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-13-3346_e39525.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-14-3346_e39895.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-15-3346_e39896.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-16-3346_e39998.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-17-3346_e40096.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-18-3346_e40097.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-19-3346_e40429.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-20-3346_e40909.html] [Tập 21 - End|http://bilutv.com/xem-phim/ma-thoi-den-tinh-tuyet-co-thanh-candle-in-the-tomb-2016-tap-21-3346_e40913.html]
Ma Thổi Đèn: Tinh Tuyệt Cổ Thành - Candle in the Tomb (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X