Phim Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016) | Vietsub Full HD

Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016)]

Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016)

Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016)]

  • Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016) NghienPhim.Net Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016)
  • [stt/Hoàn tất (25/25)]
[stt/Hoàn tất (25/25)]
Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016) Phim Mật Mã Siêu Thiếu Niên kể về mấy cậu học sinh trung học Hạ Thường An, Tùy Ngọc, Thầm Hạo Hiên đang tính toán tìm kiếm vì những động cơ khác nhau thì bị rơi vào phép thử AI của Turing. Trong những tầng tầng lớp lớp câu đố ở đây, những mối bất hòa giữa tình bạn, tình thân 2 thế hệ, sự thật và giả dối bắt đầu....

Mời những quý khách hàng theo dõi nội dung tiếp theo của bộ phim nhé! Chúc những quý khách hàng xem phim vui vẻ!!!!
Chọn tập [Tập 25 - END|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-25-END/IWZCWCAO.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-24/IWZCWB7E.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-23/IWZCWB7C.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-22/IWZCWB7B.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-21/IWZCWB7A.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-20/IWZCWB7O.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-19/IWZCWB6E.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-18/IWZCWB6D.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-17/IWZCW9BO.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-16/IWZCW9BW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-15/IWZCW9B0.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-14/IWZCW9AF.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-13/IWZCW9AE.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-12/IWZCW9AD.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-11/IWZCW9AC.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-10/IWZCW76U.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-9/IWZCW76O.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-8/IWZCW76W.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-7/IWZCW76I.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-6/IWZCW760.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-5/IWZCW7ZC.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-4/IWZCW76Z.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-3/IWZCW6E8.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-2/IWZCW6E7.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Mat-Ma-Sieu-Thieu-Nien-TFBoys-Tap-1/IWZCW6A6.html]
Mật Mã Siêu Thiếu Niên - Finding Soul (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X