Phim Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016) | Vietsub Full HD

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)]

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)

Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)]

  • Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016) NghienPhim.Net Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)
  • [stt/Hoàn tất (50/50)]
[stt/Hoàn tất (50/50)]
Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens Phim Mĩ nhân tư phòng thái lấy món ngon làm chủ đề, tập hợp những diễn viên chính : Mã Thiên Vũ, Trịnh Sảng, Tưởng Nghị, Ngô Kỳ Giang, Vương Thuần... I loạt những thần tượng mới trong phim cổ trang thật là khiến người ta mong đợi. Thế mà, khi trailer phát hành đã có chút khác lạ : 'cô gái thanh thuần' Trịnh Sảng lần đầu tay cầm muôi, đeo tạp dề diễn vai đầu bếp Tống Ngọc Điệp điều khiển phòng bếp. Bách biến tiểu sinh Mã Thiên Vũ tự hủy hình tượng, vẽ lên vết sẹo đao kiếm, biến thành tướng quân Lý Mã bảo vệ quốc gia. Hai người tái tục tiền duyên Cổ Kiếm, diễn I màn loạn thế ngược luyến. Ngôi sao mới Vương Thuần múa đao, cầm thương diễn 'Hoa Mộc Lan' thời Tống, Ngô Kỳ Giang thử sức làm chủ nước Đại Kim.
Server 1 [Tập 50 - END|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-50-END/IWZCZII0.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-49/IWZCZI0F.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-48/IWZCZ0F6.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-47/IWZCZ0FZ.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-46/IWZCZ0FU.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-45/IWZCZ0FO.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-44/IWZCZ099.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-43/IWZCZ098.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-42/IWZCZ0B6.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-41/IWZCZ0BU.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-40/IWZCZ089.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-39/IWZCZ088.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-38/IWZCZ0OO.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-37/IWZCZ0OW.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-36/IWZCUFB8.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-35/IWZCUFB7.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-34/IWZCUFAD.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-33/IWZCUFAB.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-32/IWZCUFAA.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-31/IWZCUF9W.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-30/IWZCUF09.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-29/IWZCUF08.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-28/IWZCUF07.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-27/IWZCUEFA.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-26/IWZCUEFB.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-25/IWZCUEF9.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-24/IWZCUEF8.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-23/IWZCUEFI.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-22/IWZCUE09.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-21/IWZCUE06.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-20/IWZCUDEU.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-19/IWZCUDC8.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-18/IWZCUDC7.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-17/IWZCUDCZ.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-16/IWZCUD67.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-15/IWZCUD66.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-14/IWZCUD6W.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-13/IWZCUD6I.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-12/IWZCUD60.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-11/IWZCUDZF.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-10/IWZCUC6E.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-9/IWZCUC6D.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-8/IWZCUCZB.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-7/IWZCUC0D.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-6/IWZCUBEW.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-5/IWZCUBEI.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-4/IWZCUB8C.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-3/IWZCUB9I.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-2/IWZCUBZ8.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/My-Nhan-Tu-Phong-Thai-Tap-1/IWZCUBZ7.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-1-3343_e36448.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-2-3343_e37923.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-3-3343_e37927.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-4-3343_e37928.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-5-3343_e37980.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-6-3343_e37981.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-7-3343_e38006.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-8-3343_e38007.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-9-3343_e37995.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-10-3343_e37996.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-11-3343_e38157.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-12-3343_e38158.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-13-3343_e38159.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-14-3343_e38160.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-15-3343_e38224.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-16-3343_e38225.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-17-3343_e38257.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-18-3343_e38258.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-19-3343_e38353.html] [Tập 20|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-20-3343_e38366.html] [Tập 21|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-21-3343_e38388.html] [Tập 22|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-22-3343_e38389.html] [Tập 23|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-23-3343_e38346.html] [Tập 24|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-24-3343_e38347.html] [Tập 25|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-25-3343_e38446.html] [Tập 26|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-26-3343_e38447.html] [Tập 27|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-27-3343_e38528.html] [Tập 28|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-28-3343_e38529.html] [Tập 29|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-29-3343_e38571.html] [Tập 30|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-30-3343_e38572.html] [Tập 31|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-31-3343_e38589.html] [Tập 32|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-32-3343_e38590.html] [Tập 33|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-33-3343_e38689.html] [Tập 34|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-34-3343_e38690.html] [Tập 35|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-35-3343_e38746.html] [Tập 36|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-36-3343_e38747.html] [Tập 37|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-37-3343_e38803.html] [Tập 38|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-38-3343_e38804.html] [Tập 39|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-39-3343_e38846.html] [Tập 40|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-40-3343_e38847.html] [Tập 41|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-41-3343_e38897.html] [Tập 42|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-42-3343_e38898.html] [Tập 43|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-43-3343_e38951.html] [Tập 44|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-44-3343_e39088.html] [Tập 45|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-45-3343_e39089.html] [Tập 46|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-46-3343_e39090.html] [Tập 47|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-47-3343_e39185.html] [Tập 48|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-48-3343_e39186.html] [Tập 49|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-49-3343_e39240.html] [Tập 50 - End|http://bilutv.com/xem-phim/my-nhan-tu-phong-thai-beauty-private-kitchens-2016-tap-50-3343_e39241.html]
Mỹ Nhân Tư Phòng Thái - Beauty Private Kitchens (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X