Phim Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016) | Vietsub Full HD

Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016)]

Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016)

Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016)]

  • Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016) NghienPhim.Net Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016)
  • [stt/Hoàn tất (71/71)]
[stt/Hoàn tất (71/71)]
Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love Phim Nấc Thang Tình Yêu xoay quanh quá trình bước vào xã hội của III người bạn thời đại học. Trương Hạo Thiên (Trương Duệ), Tống Tử Dương (Hoắc Chính Ngạn) và Lộ Phong (Trâu Đình Uy) đã từng là bạn thân của nhau thời đại học dù tầng lớp xuất thân khác nhau. Sau khi rời trường, tình cảm của cả III bắt đầu rạn nứt khi Tử Dương đem lòng yêu Trương Mông (Trần Thu Nghiên) trong khi cô lại yêu Hạo Thiên. Ngoài ra, Tống Tử Hàm (Địch Lệ Nhiệt Ba) – thiên kim tiểu thư nhà họ Tống cũng yêu chàng trai ưu tú Hạo Thiên, cô ko từ bất kỳ thủ đoạn nào để tranh đoạt tình yêu. Trong lúc mối quan hệ của cả III trở nên rắc rối, Lộ Phong đầu quân cho Một tập đoàn đối địch với công ty của Tử Dương, gây khó dễ cho bọn họ. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên: Trương Duệ, Hoắc Chính Ngạn, Địch Lệ Nhiệt Ba,…
Chọn tập [Tập 71 - END|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-71-END/IWZC08UB.html] [Tập 70|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-70/IWZC08UA.html] [Tập 69|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-69/IWZC08U9.html] [Tập 68|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-68/IWZC08U8.html] [Tập 67|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-67/IWZC08U7.html] [Tập 66|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-66/IWZC08U6.html] [Tập 65|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-65/IWZC08UZ.html] [Tập 64|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-64/IWZC08UU.html] [Tập 63|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-63/IWZC08UO.html] [Tập 62|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-62/IWZC08UW.html] [Tập 61|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-61/IWZC08UI.html] [Tập 60|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-60/IWZC08U0.html] [Tập 58|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-58/IWZC08OA.html] [Tập 57|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-57/IWZC08O9.html] [Tập 56|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-56/IWZC08O8.html] [Tập 55|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-55/IWZC08O7.html] [Tập 54|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-54/IWZC08O6.html] [Tập 53|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-53/IWZC0WFB.html] [Tập 52|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-52/IWZC0WFA.html] [Tập 51|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-51/IWZC0WF9.html] [Tập 50|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-50/IWZBF9A8.html] [Tập 49|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-49/IWZBF9A7.html] [Tập 48|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-48/IWZBF9A6.html] [Tập 47|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-47/IWZBF9AZ.html] [Tập 46|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-46/IWZBF9AO.html] [Tập 45|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-45/IWZBF9AW.html] [Tập 44|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-44/IWZBF9AI.html] [Tập 43|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-43/IWZBF9A0.html] [Tập 42|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-42/IWZBF99F.html] [Tập 41|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-41/IWZBF99E.html] [Tập 40|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-40/IWZBF99D.html] [Tập 39|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-39/IWZBF67B.html] [Tập 38|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-38/IWZBF67A.html] [Tập 37|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-37/IWZBF679.html] [Tập 36|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-36/IWZBF678.html] [Tập 35|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-35/IWZBF66C.html] [Tập 34|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-34/IWZBFUA8.html] [Tập 33|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-33/IWZBFUA7.html] [Tập 32|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-32/IWZBFUA6.html] [Tập 31|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-31/IWZBFUAZ.html] [Tập 30|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-30/IWZBFUZ0.html] [Tập 29|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-29/IWZBFUUF.html] [Tập 28|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-28/IWZBFUUE.html] [Tập 27|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-27/IWZBFUUD.html] [Tập 26|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-26/IWZBFUUC.html] [Tập 25|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-25/IWZBFUUB.html] [Tập 24|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-24/IWZBFUUA.html] [Tập 23|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-23/IWZBFUU9.html] [Tập 22|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-22/IWZBFI6B.html] [Tập 21|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-21/IWZBFI6A.html] [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-20/IWZBF0BC.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-19/IWZBF0BA.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-18/IWZBF0ZE.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-17/IWZBF0ZC.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-16/IWZBF0II.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-15/IWZBF0I0.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-14/IWZBF00F.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-13/IWZBF00E.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-12/IWZBEFUF.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-11/IWZBEFUE.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-10/IWZBEFOU.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-9/IWZBEFOO.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-8/IWZBEE0Z.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-7/IWZBEE0U.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-6/IWZBEE0O.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-5/IWZBEE0W.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-4/IWZBEDIZ.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-3/IWZBEDIO.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-2/IWZBEC9W.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Nac-Thang-Tinh-Yeu-Tap-1/IWZBEC8E.html]
Nấc thang tình yêu - The Ladder of Love (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X