Phim Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016) | Vietsub Full HD

Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016)]

Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016)

Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016)]

  • Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016) NghienPhim.Net Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016)
  • [stt/Hoàn tất (20/20)]
[stt/Hoàn tất (20/20)]
Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin Phim Pháp Y Tần Minh chuyển thể từ tiểu thuyết Ngón Tay Thứ 7, "Bàn tay có quỷ vạn kiếp bất phục, nhân gian thái bình tồn ở Phật tâm. Kéo lớp chỉ tơ phân giải tiếng nói của tử thi, nhìn rõ mọi việc rửa sạch oan tình". Tần Minh là pháp y tuấn tú, cao lãnh, có thâm niên cao trong lĩnh vực giải phẩu tử thi, năng lực logic vô cùng mạnh, tâm tư kín đáo. Thường rất dễ dàng tìm thấy những manh mói bị bỏ quên trên thi thể nạn nhân, điều tra vì vụ án, cung cấp những manh mối mới quan trọng cho việc phá án. "Câu chuyện của người chết" kết giao với anh, anh chính là "Qủy thủ Phật tâm".

Câu chuyện phim được kể dưới góc nhìn của bác sĩ pháp y Tần Minh. Tần Minh cùng với trợ lý của mình là Đại Bảo, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lâm Đào hợp thành "Bộ 3 vàng" của sở cảnh sát. Họ đã cùng với những cảnh sát khác phá giải nhiều vụ án hóc búa và bí hiểm...
Server 1 (Vietsub) [Tập 20|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-20/IWZCUAB0.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-19/IWZCUAAD.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-18/IWZCU9UA.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-17/IWZCU9U9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-16/IWZCU7UE.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-15/IWZCU7U9.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-14/IWZCUZ0C.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-13/IWZCUZ0B.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-12/IWZCUOAB.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-11/IWZCUOA8.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-10/IWZCUI9A.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-9/IWZCUI9Z.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-8/IWZCU0ZF.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-7/IWZCU0WC.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-6/IWZCOE6I.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-5/IWZCOEZE.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-4/IWZCOEUC.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-3/IWZCOEU9.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-2/IWZCOEOI.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-1/IWZCODEC.html]
Server 1 (Thuyết Minh) [Tập 20 - End|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-20-End/IWZCUABE.html] [Tập 19|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-19/IWZCUABD.html] [Tập 18|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-18/IWZCU9ZA.html] [Tập 17|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-17/IWZCU9Z9.html] [Tập 16|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-16/IWZCU7ZW.html] [Tập 15|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-15/IWZCU7ZI.html] [Tập 14|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-14/IWZCUZWD.html] [Tập 13|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-13/IWZCUZI6.html] [Tập 12|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-12/IWZCUOBZ.html] [Tập 11|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-11/IWZCUOBU.html] [Tập 10|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-10/IWZCUWW6.html] [Tập 9|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-9/IWZCUWWZ.html] [Tập 8|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-8/IWZCU09C.html] [Tập 7|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-7/IWZCU09B.html] [Tập 6|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-6/IWZCOE68.html] [Tập 5|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-5/IWZCOE67.html] [Tập 4|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-4/IWZCOE66.html] [Tập 3|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-3/IWZCOE6Z.html] [Tập 2|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-2/IWZCOE6U.html] [Tập 1|http://tv.zing.vn/video/Phap-Y-Tan-Minh-Tap-1/IWZCOE6O.html]
Server 2 [Tập 1|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-1-3223_e35324.html] [Tập 2|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-2-3223_e35326.html] [Tập 3|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-3-3223_e35356.html] [Tập 4|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-4-3223_e35357.html] [Tập 5|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-5-3223_e35401.html] [Tập 6|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-6-3223_e35403.html] [Tập 7|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-7-3223_e35405.html] [Tập 8|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-8-3223_e35524.html] [Tập 9|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-9-3223_e35538.html] [Tập 10|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-10-3223_e35824.html] [Tập 11|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-11-3223_e35825.html] [Tập 12|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-12-3223_e36082.html] [Tập 13|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-13-3223_e36088.html] [Tập 14|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-14-3223_e36466.html] [Tập 15|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-15-3223_e36469.html] [Tập 16|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-16-3223_e36880.html] [Tập 17|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-17-3223_e37245.html] [Tập 18|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-18-3223_e37246.html] [Tập 19|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-19-3223_e37247.html] [Tập 20 - End|http://bilutv.com/xem-phim/phap-y-tan-minh-medical-examiner-dr.-qin-2016-tap-20-3223_e37721.html]
Pháp Y Tần Minh - Medical Examiner Dr. Qin (2016)

Nội dung phim

Từ khóa tìm kiếm

X